Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТЕКСИМБАНК ЩЕ ЗАМЕНЯ АКЦИИТЕ НА ПРИНОСИТЕЛ

До неотдавна изискването към акционерния капитал на банките бе минимум 50% от него да са в поименни акции с право на глас. Според новия Закона за банките акционерите на кредитните институции могат да притежават само поименни акции. Досега поименните акции и тези на приносител заемаха по 50% от капитала на ТЕКСИМБАНК. На 21 декември на извънредното общо събрание акционерите ще гласуват капиталът на банката да се приведе в съответствие с изискванията на новия закон и всяка една акция на приносител да бъде заменена с една поименна акция. На събранието ще бъде избран и вътрешният контрол на банката. Ще се обсъждат и предложения за промени в устава й.


През март тази година, по време на годишното събрание, собствениците на ТЕКСИМБАНК гласуваха чуждестранни физически и юридически лица да могат да придобият до 66% от капитала й, а не както бе до момента - 40 процента. Досега обаче чуждестранните акционери притежават едва около 17% от капитала на кредитната институция. На извънредното събрание обаче не се предвижда приемането на нови акционери. Вероятно това ще е точка от дневния ред на редовното събрание за финансовата 1997 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във