Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ В РУСЕ ЗАПРИЛИЧА НА ВАВИЛОНСКАТА КУЛА

Бившата тежка гордост на българското машиностроене, базирана в Русе, изпрати финансовата 1997 г. с крехката печалба от 15.517 млн. лева. Още в началото на тази година обаче скромната сума е стопена почти наполовина. Трима работници осъдиха Тежко машиностроене АД да им изплати удържаните през 1997 г. трудови възнаграждения. През април тази година изпълнителната директорка на дружеството Пенка Николова, за да избегне заразния съдебен пример на тройката работници, възстановява общо 7 млн. лв. на всички ощетени членове на колектива.


Изобщо,


работата в Тежко машиностроене не върви


Още в средата на май миналата година Териториално управление на данъчната администрация (ТУДА) в Русе блокира сметките на предприятието заради задължения към бюджета. На свой ред на 3 юни Националната електрическа компания дръпва шалтера за цели два месеца. Тогава работниците са пуснати в неплатен отпуск. А в края на септември текущата загуба вече е 297 млн. лева. Следва заседание на съвета на директорите, на което се взема решение дейността на губещото звено - Леярната дирекция, да бъде прекратена. А за да не се увеличава безработицата в града, леярната е дадена под наем на испанската фирма Коиба - Мадрид, която заедно с още едно испанско дружество - Фундицион, са нейни основни клиенти. Явно интересът на испанците не се изчерпва само с наемането на леярната, тъй като и двете фирми са депозирали пред Агенцията за приватизация намерение да закупят това обособено производство. Нещо повече, очаква се немската фирма Bindel да направи оферта и за покупката на Ремонтната дирекция, която тя е наела от 1 ноември 1996 г. за три години.


Френската машина


Още една инициатива отлежава вече година и половина по чиновническите бюра. Това е офертата на френския Институт по петрола да даде на Тежко машиностроене лиценз за производство на машина за преработка на битови отпадъци срещу сумата от 9 млн. щ. долара. От събраната смет като краен продукт ще се получават въглища на прах, соли и вода, които са 100% екологично чисти. Първият клиент е Русенската община. Кметът на града Димитър Калчев вече е имал среща с конструктора на машината Патрик Жулен и е подписал предварителен договор с френска банка, която да осигури нисколихвен дългосрочен кредит за закупуване на технологията. Единственото желание от френска страна е общината да участва в начинанието с 1.2 млн. долара. А въпросът с финансирането предстои да бъде обсъден на сесия на общината.


Кметът на София Стефан Софиянски вече е изразил в писмо до предприятието готовност също да закупи една машина. И въпреки че в Тежко машиностроене вече са се научили да чакат, добре ще е Русенската община да обсъди бързо проблема. В противен случай може да се окаже, че французите не са толкова търпеливи, колкото русенските машиностроители.


Интерес към приватизацията


проявява и работническо-мениджърският колектив на Тежко машиностроене. През пролетта на миналата година с предложение за схемата за раздържавяване са запознати Александър Божков в качеството му на вицепремиер, отговарящ за приватизацията, Министерството на финансите като принципал на изолираното дружество и Агенцията за приватизация.


Преди две години 67% от капитала на Тежко машиностроене са предложени за масова приватизация. Интересът към него обаче е съвсем незначителен. Затова сега в частни ръце са едва 7.71% от всички акции на дружеството, като най-много бонови книжки са инвестирали неговите работници. След като става ясно, че неизкупени при масовата приватизация са 59% от капитала, ръководството на предприятието изпраща до Агенцията за приватизация оферта, с която предлага да изкупи тези акции. В отговор агенцията открива процедура само за 33 процента. Ние обаче нямаме никаква сметка да купим само толкова и да се наредим до държавата, за да чакаме до края на годината да получим дивидент. През това време нито можем да си погасяваме задълженията, нито да работим, без да ни се месят, твърди Пенка Николова.


И тъй като отговорът на Агенцията за приватизация не удовлетворява колектива на русенското дружество, през миналия ноември 65% от работещите във фирмата учредяват акционерно дружество Тежко машиностроене 97 с един единствен предмет на дейност - участие в приватизацията. На учредителното събрание без предварителна подписка е събран капитал от 36.5 млн. лева.


На 8 януари 1998 г. работническо-мениджърското дружество подновява своята оферта пред Агенцията за приватизация, само че този път за закупуване на обособени части. Идеята е Тежко машиностроене да бъде продадено на части, тъй като според неговото ръководство като цяло предприятието е непродаваемо. Предстоящото общо събрание на новото дружество, което се очаква да бъде насрочено до месец (преди старта на втората вълна от масовата приватизация), ще трябва да реши към кое от вече обособените звена ще прояви интерес като купувач. Известно е, че най-атрактивни са механомонтажното и ковашко-пресовото звено. Има перспектива механо-монтажната дирекция да подпише договори за поръчки с чуждестранни фирми.


Единствено към Инструменталната дирекция не е проявен никакъв инвеститорски интерес, тъй като тя работи само за Кремиковци, Стомана и Плевенски цимент. Разплащанията с пернишкото и плевенското дружество стават в рамките на разумното отлагане, но взаимоотношенията с Кремиковци вървят доста трудно. От Русе твърдят, че металургичният комбинат още не е платил за изпратената му през миналия декември продукция за 105 млн. лева. Като се прибавят и трите месеца на тази година, вземането на Тежко машиностроене от Кремиковци вече надхвърля 250 млн. лева. Положението се утежнява и от това, че металургичният комбинат е престанал да се разплаща чрез бартер, тъй като в Русе освен от пари се нуждаят и от ламарина. Ако купим Инструментална дирекция, това значи на третия месец да фалираме, категорична е изпълнителната директорка Пенка Николова.


Взаимоотношенията с НЕК също са в задънена улица. Русенското предприятие предлага да продаде на електрическата компания съоръжения на стойност около 1 млрд. лв., които така или иначе само тя може да ползва, а НЕК на свой ред да отпише задължения на Тежко машиностроене за 300 млн. лева. Благословията обаче трябва да даде финансовият министър Муравей Радев, тъй като и двете дружества са във финансова изолация.


Забавените процедури


От 1991 г. назначи ли се нов кмет, или нов ресорен министър, питаме едно и също - кога ще си уредим финансовите взаимоотношения с общината?, твърдят от русенското предприятие. Първата докладна записка до общината по този повод е подадена от тогавашния директор на предприятието Димитър Калчев на 29 март 1991 година. Става въпрос за отдаване под наем или продажба на спортна зала, ледена пързалка и закрит плувен басейн, собственост на предприятието, които така или иначе общината експлоатира. Утвърдителният отговор се появява едва на 19 септември 1997 г., пак от Димитър Калчев, но вече като кмет на Русе, какъвто е и в момента. Предложението е било да се направи прихващане между задълженията на Тежко машиностроене към общинския бюджет и обратно. През 1994 г. задълженията на предприятието са възлизали на 31 млн. лв., но докато предложението му се разгледа от сесията на общината през 1997 г., те набъбват до 300 млн. лева. На практика прихващане се получава само срещу един акт на ТУДА. Окончателното издължаване към бюджета става едва на 19 декември 1997 г. с приходите от продажба на три обособени обекта. Но и тази операция се осъществява с много мъки. Купувач на единия от обектите е


немската фирма Berg BBV


И тъй като по българското законодателство подобна покупка може да извърши само българска фирма, налага се немският инвеститор да се регистрира по българския Търговски закон. Но докато излезе регистрацията на фирмата в търговския регистър, минава повече от месец, а годината вече е 1998-а. С това неприятностите не свършват. Пак според българските закони продажбата на обособена част се третира като търговска сделка и върху стойността й се начисляват 22% ДДС, което автоматично вдига покупната цена с 80 млн. лева. Като новоучредена фирма немският купувач пък не е регистриран по ДДС. Засега Berg BBV е привел по сметките на предприятието сумата от 408 млн. лв., но това е цената без ДДС. Тежко машиностроене пък вече четвърти месец не е внесло данъка върху добавената стойност в бюджета, тъй като все още не го е получило от немския купувач. Данъчните власти обаче имат пълно основание да посетят предприятието в най-скоро време.


А и по намерения, и по състояние предприятието все повече заприличва на вавилонска кула, която е на път да рухне под напора на многообразни интереси, разноезични намерения и - в крайна сметка - липса на ясна стратегия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във