Банкеръ Weekly

Общество и политика

TBS-ХОТЕЛИ СИ ОСТАВАТ ВИСОКОРИСКОВА ИНВЕСТИЦИЯ


Очакванията, че и този път между акционерите на TBS-хотели
и мениджърите, начело с Йонко Кънчев, ще избухнат скандали, не
се оправдаха. Причината се крие или в умората от дългото очакване
на мечтаните печалби, или в чувството на обреченост поради дълга
на дружеството към ПЧБ.


Известно е, че рано или късно синдиците на Първа
частна банка ще поискат от съда да продаде на търг единствената
фамилна ценност на TBS-хотели АД - хотел Амбасадор,
София. А както стана ясно на общото акционерно събрание миналата
седмица, поне засега мениджърите не са намерили банка, която да
им даде нов кредит, с който да изчистят просрочения дълг. Всъщност
едва ли би могло и да се очаква нещо друго при отсъствието на
ефективно обезпечение. Единственият актив - хотел Амбасадор,
отдавна е заложен в полза на ПЧБ, изкупила от бившата банка Моллов
дълг на хотелиерското дружество, който в края на 1997 г. бе около
3.9 млрд. лева.


Наистина съществува възможност ипотеката да се продаде
на трета банка или фирма. Но най-вероятен е третият вариант -
продажбата на част от активите на хотела, като с получените средства
се погаси дългът към банката. Именно в тази посока е постигнат
известен напредък и вече са договорени първоначалните условия
за продажба на 48.5% от акциите на Амбасадор. Схемата
предвижда ФК Елана АД да откупи джиросания й по-рано
пакет с акции и с получените пари да се изчисти дългът. Така ТBS-хотели
АД ще остане със съкратени активи, но без задължения, а акционерите
ще могат да разчитат на дивидент.


Досега ТBS-хотели АД са емитирали 658
601 акции с номинал 1000 лева всяка. След преоценката на активите,
извършена през 1997 г., зад всяка акция с номинал 1000 лв. стоят
активи за 10 000 лева. След продажбата на 48.5% от акциите на
хотела общата стойност на активите от 6.586 млрд. лв. ще се намали
наполовина, но въпреки това ще осигури на акционерите петкратно
покриване на инвестирания капитал. А това е и гаранция за бъдещ
капиталов растеж, когато книжата бъдат пуснати на фондовата борса.


ТBS-хотели владее и 80% от акциите на
Интеркар АД. По проект Адмирал - Варна,
са вложени 30 млн. лв. в покупката на земя. В проект Боляри
- В. Търново, е инвестирано в стара сграда и в земя за 8 млн.
лв., а в проекта за вилно селище Алпина - Добринище
- 1 млн. лева. Общата стойност на тези инвестиции преди ревалоризацията
е 67 млн. лв., или 10.16% от всички активи на ТBS-хотели.


Засега категорични изводи все още е рано да се правят.
Във всеки случай акциите на дружеството си остават рискова инвестиция,
която с еднакъв успех може да донесе както печалба, така и загуба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във