Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТБ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ Е ЗАМИСЛЕНА КАТО ФИНАНСОВО БИЖУ

Според разрешението, издадено от УС на БНБ, при покупката на бившата Ямболска банка 80% от капитала й станаха собственост на България холдинг, 10% на ЗД Енергия и до 10% на ЗД България. Делът на дребните акционери е нищожен. Дни преди Коледа акционерите на новата банка България инвест се събраха на общо събрание.


Димитър Желев, председател на съвета на директорите на банка България инвест, посочи, че акционерите са решили да увеличат уставния фонд на банката на 8 млрд. лева. Така заедно с резервите от 200 млн. лв. собственият й капитал достигна на 31 декември миналата година 8.2 млрд. лева.


Акционерите промениха и осемчленния съвет на директорите. За нови членове бяха избрани Таня Керемидчиева и Теменужка Газдова, а Стоян Христов стана трети изпълнителен директор.


Мениджърите на институцията отчетоха, че само няколко месеца след покупката на фактически фалиралата Ямболска банка са налице и първите положителни резултати. Капиталовата адекватност достига 30%, а текущата ликвидност надхвърля 60 процента. Седемкратно са нараснали и привлечените средства - от 1 млрд. в края на юли до 7 млрд. лв. в края на годината. Димитър Желев подчерта, че тези пари не са само от депозити на компаниите от застрахователния холдинг, а и на външни вложители.


И през 1998 г. банка България инвест ще се придържа към сравнително консервативна пласментна политика. Набраният първичен ресурс ще се инвестира в ДЦК и в първокласни дългови инструменти.


Лимитирани са и плановете за клонова експанзия. Сред директорите на банката господства мнението, че засега в България няма икономически субекти, които изцяло да отговарят на изискванията за получаване на кредити. Затова банката ще ограничи клоновете си единствено в бившите окръжни градове. Въпреки това всички фирми, които търсят сериозна обслужваща банка, са добре дошли при нас, подчертаха от България инвест.


Според г-н Димитър Желев институцията ще се насочи към най-ефективно инвестиране на средства, набрани от застрахователни премии.


С развитието на българския капиталов пазар все по-голям интерес ще представляват икономическите връзки в триъгълника: застрахователни дружества България - ТБ България инвест - ПФ България. Според г-н Желев по-коректно е да се говори за преплетено акционерно и директорско участие. Депозитар на ПФ България е ING Bank - посочи той. - Единствената връзка, която съществува между банката и фонда, са хората - някои членове на управителния съвет на приватизационния фонд са и членове на СД на ТБ България инвест.


На въпроса на в.БАНКЕРЪ дали акциите на България инвест са винкулирани и дали ще бъдат предмет на борсово предлагане, г-н Желев посочи: книжата са свободно прехвърляеми, но едва ли ще се появят на капиталовия пазар по-рано от 1-2 години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във