Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТАЗИ ГОДИНА ЗАКОН ЗА ДДС, ДОГОДИНА ПРАВИЛНИК


О, изненада! Доживяхме да видим държавата да плаща
лихва за задържания данъчен кредит. Въпросното нововъведение ще
влезе в сила от 1 януари 1999 г., според приетия напаловина Закон
за данък добавена стойност през миналата седмица.


Напоследък стана традиция да ни честитят Нова година
с нови данъчни закони. Така започнахме и 1998-а. Правилникът за
приложение на променения закон за ДДС трябва да бъде приет до
31 януари 1999 г. и нищо чудно някои фирми да разберат през февруари,
че са извършили сделки, които законодателят не толерира и така
здраво са оплели конците. Затова нека си припомнят годината, в
която Стоян Александров като финансов министър въведе ДДС, и факта,
че предпазливостта е основен икономически принцип.


Износителите ще губят от безлихвения заем, даден
на бюджета чрез ДДС само 45 дни, останалите фирми с регистрация
по данъка за добавената стойност ще чакат да си получат парите
седем месеца и половина. При надхвърлянето на този срок администрацията
е длъжна да изплаща законната лихва за закъснението. Поправката
бе предложена от бюджетната комисия, след като бюджетът беше съставен.
Затова не е ясно дали Министерството на финансите е предвидило
в бюджета някакви пари за компенсиране на фирмите, които по неволя
замразяват капитал в ДДС. Може би експертите на ведомството разчитат
да си набавят въпросните суми от глобите на данъчните служители,
които не са възстановили данъчния кредит на някоя фирма в предвидените
срокове. И тъй като под заповедите за възстановяване на ДДС се
разписват шефовете на данъчните служби, обикновените служители
може би ще е най-добре да си направят застраховки, които да покриват
риска от професионална грешка. Защото ги чака глоба
от 250 хил. до 1 млн. лв. за първото нарушение. А официалните
им доходи от работна заплата не са много големи. И нищо чудно
след едно-две нарушения да ги питат какъв е произходът на парите,
от които са платени глобите.


Обещаното от правителството намаление на ставките
по ДДС от 22 на 20% вече е факт. Борбите за още по-ниско облагане
срещнаха отпора на 110 депутатски карти от мнозинството. Но те
бяха достатъчни да спрат устрема на опозицията насред
пустеещата пленарна зала на Народното събрание.


Стоките, описани в параграф 14 на сега действащия
закон, за които през 1994 г. беше въведен петгодишен гратисен
период и не се облагаха с ДДС - хляб, мляко и сирене от Нова година,
няма да се ползват с това облекчение. Очевидно така ще си произведем
малко инфлация. Но прагът от 75 млн. лв. годишен оборот по облагаеми
сделки, който задължава фирмите да се регистрират по ДДС, остава
в сила. От тези сметки, разбира се, се изключва износът, който
е с нулева ставка по ДДС.


Законът предвижда след 1 януари 2000 г. чуждестранните
физически лица да могат да си възвърнат данъчен кредит за стоки,
закупени в страната. Този срок е валиден и за чуждестранните юридически
лица, които ще могат да възстановяват данъчен кредит за ползваните
услуги у нас. Възможността ще е валидна само при условие, че страната,
в която са регистрирани, също прави такава отстъпка за нашите
фирми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във