Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТАТАРЧЕВ ЩЕ ИЗБИРА МЕЖДУ ВОЙНА И МИР С КОСТОВ


Следователите обявиха министър-председателя Иван
Костов за невинен по аферата Сапио. Мнението им е,
че преписка N9488/1994 г. трябва да бъде прекратена. Според НСлС
в събраните по случая материали липсва престъпление и премиерът
не може да бъде обвинен по чл. 282 от Наказателния кодекс (нарушение
или неизпълнение на служебни задължения и превишаване на власт
или права).


На 19 февруари 1992 г. Иван Костов, тогавашен финансов
министър в кабинета на Филип Димитров, слага резолюция По
изключение на писмо на фондация Сапио. С него
се иска безмитен внос на размножителна техника за отпечатването
на учебник по вероучение. Нещо, което потвърждава във факс от
САЩ и бившият син депутат Христофор Събев. След внимателен прочит
на оживената кореспонденция от онова време между фондацията на
Ясен Златков Сапио, Министерството на финансите и
ГУ Митници следователите стигат до извода, че смисълът
на резолюцията По изключение е не да се създава преференциален
режим, а да се отговори положително единствено на претенцията
за безмитен внос на въпросната размножителна техника.


Шестнадесет ксерокопия на документа с оригинален
печат на Министерството на финансите, но без входящ и изходящ
номер, са представени пред митниците. Въпреки това стоките на
Сапио са обмитявани. В митническите декларации е възприето
обозначението о - в смисъл, че митните сборове остават
дължими!


Националната следствена служба е предала преписката
по Сапио на Главна прокуратура. Получих документите,
но още не съм се запознал с тях - каза Иван Татарчев. Вариантите
пред него са два - или да прекрати преписката, или въпреки мнението
на следователите да образува следствено дело. Но каквото и да
предприеме, то ще е след внимателен прочит, подчирта г-н Татарчев.


През 1993 г. Главна прокуратура прекрати проверката
срещу Иван Костов по същия повод. Новата беше образувана след
като депутатите Велко Вълканов и Драгомир Шопов от БСП поискаха
от главния прокурор да проучи повторно разрешения според тях безмитен
внос на фондация Сапио, в резултат на който държавата
била ощетена с 229 470 000 лева.


Сигнал с подобно съдържание беше изпратен на Висшия
съдебен съвет на 19 февруари и от двама пенсионери от Дупница,
които демонстрира впечатляващи познания по случая Сапио.

Facebook logo
Бъдете с нас и във