Банкеръ Daily

Общество и политика

Таксиметровите автомобили вече трябва да са на не повече от 15 години

Таксиметров превоз може да се извършва от автомобили, за които не са изтекли повече от 15 години от датата на първата регистрация. Това реши окончателно Народното събрание с промени в Закона за автомобилните превози.

От ГЕРБ се противопоставиха на предложението да се разреши на таксиметровите автомобили с електрически двигател да се движат в бус лентата. 

В защита на тази идея се изказаха от ДПС и БСП. Станислав Иванов от управляващата партия поясни, че трудно ще се контролира дали водачите на подобни автомобили превозват повече от трима пътници  - едно от условията, което даваше предимство на шофирането в бус лентата.

Специализираният транспорт, който превозва деца и ученици обаче ще може да използва бус лентата за по-бързо придвижване, решиха народните представители.

С предлаганите промени в Закона за автомобилните превози се предвижда още намаляване на превозвачите, които не отговарят на условията за установяване, т. нар. пощенски кутии, както и намаляване на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност.

Със закона се дефинират понятията „обществен превоз“, „превоз на пътници“, „превоз на товари“, „икономическа облага“ и „превоз с атракционна цел“, както и „пътна помощ“.

До 31 октомври общинските съвети ще могат да определят минимални и максимални цени на таксиметров превоз на пътници за км пробег. Цените ще касаят съответната тарифа за следващата година. В случаите, когато общинските съвети не определят минимални и максимални цени за текущата година, ще се прилагат цените към 31 декември на предходната година.

Депутатите регламентираха превозите с атракционна цел. Законопроектът предвижда те да се извършват от търговци, регистрирани по Търговския закон и вписани в базата данни на общината, където ще се извършва превозът. Кметовете на общини ще трябва да създават и поддържат база данни, в която да вписват превозните средства и лицата, които извършват превози с атракционна цел на територията на съответната община.

Законодателят даде възможност собствениците на автогари да допускат срещу заплащане превозвачи, които извършват случайни или специализирани превози на пътници. Собствениците на автогари трябва да прилагат еднакви критерии спрямо всички превозвачи от съответната транспортна схема при определяне размера на цените за преминаване, за престой и за предоставяне на право на продажба на билетите.

Съгласно текстовете пътната помощ по пътищата, отворени за обществено ползване, се извършва от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Пътната помощ може да се извършва и от лицензирани превозвачи с превозни средства, отговарящи на изискванията и вписани в регистър.

Промените в Закона за автомобилните превози предвижда Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ да води и поддържа публичен регистър на лицата, извършващи пътна помощ.

Променени са и глобите по Закона за автомобилните превози. Народните представители намалиха глобите за лицата, извършващи превози за собствена сметка, които не са осигурили правилното функциониране на тахографа. Имуществена санкция в размер на 3000 лв. вече ще бъде 1000 лв.

От 5000 на 2000 лв. бе намалена имуществената санкция за превозвачи, отказващи да предоставят на контролните органи или не притежаващи тахографските листа, разпечатките и извлечените данни от дигиталния тахограф или картата на водача за период 365 дни.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във