Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТАЕН ФЕН НА ХАЗНАТА СМУТИ ДИЛЪРИТЕ

Нова равновесна цена установиха през изминалата седмица петгодишните лихвоносни ДЦК. Както на аукциона, проведен от БНБ, така и на вторичния пазар те се търгуваха при годишна доходност от 6.9 процента.
На търга на 21 май бяха продадени книжа с номинал 20 млн. лева. Това е вторият аукцион от емисия от отворен тип, която се пласира на три части от по 20 млн. лева. Първият търг се проведе в края на април, а последният е насрочен за края на юни. Докато средната годишна доходност преди месец беше 7.13%, сега тя падна до 6.92 процента.
За първи път книжа с такава срочност до падежа се търгуват с една и съща доходност както на първичния, така и на вторичния пазар, което е ясен признак, че цената им в момента е справедлива и вече могат да се очакват леки корекции нагоре. В аукциона участваха 19 от общо 20 първични дилъри на ДЦК. Подадените от тях поръчки достигнаха 60.05 млн. лева. Минималната чиста продажна цена беше 104.22 лв. за 100 лв. номинал. Отговарящата й годишна доходност е 6.99 процента. Някой много изнервен инвеститор се изяви с най-високата поръчка - нереалните за момента 105.30 лв. и доходност от едва 6.73 процента.
Тази постъпка е доста необяснима, като се има предвид, че в същото време книжа от тази емисия на вторичния пазар се търгуваха при 6.85-6.90% доходност. Странно е, че куражлията е решил да понапълни сметките на финансовото министерство с повече финикийски знаци.
Паричният междубанков левов пазар запази самообладание. Лихвените нива, при които се търгуваха овърнайт депозитите, бяха в границите от 3 до 3.5 процента. Седмичните срокове се котираха в широкия диапазон от 3.7 до 4.5 процента. Нормално едномесечните влогове бяха по-скъпи и сделки с тях се сключваха на цена между 3.4 и 4.7 процента. Паричният ни пазар засега може да се определи като добре балансиран, но не много ликвиден. Среднодневните търгувани обеми бяха около 80 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във