Банкеръ Weekly

Общество и политика

ТАБЛИЦА

ДРУЖЕСТВА КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ЛИЦЕНЗ:


Дружества Вид лиценз


1. ЗПК ОРЕЛ АД лиценз за общо застраховане


2. ЗПК БУЛ ИНС АД лизенз за общо застраховане


3. МЗПК ЕВРОПА АД лизенз за общо застраховане


4. ЖЗК ФЕНИКС АД лиценз за животозастраховане


5. ЗПК ГРАНИТ лиценз за животозастраховане


6. ЗК МЕЛ ИНС АД лиценз за общо застраховане


7. ЗПД ВИТОША АД лиценз за общо застраховане


8. ЗПД ВИТОША ЖИВОТ АД лиценз за животозастраховане


9. ЗПАД БУЛСТРАД лиценз за общо застраховане


10. ЗАД БУЛСТРАД ЖИВОТ лиценз за животозастраховане


11. ЗПАД БЪЛГАРИЯ лиценз за общо застраховане и презастраховане


12. ЗАД БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ лиценз за животозастраховане


13. ЗПК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД лиценз за общо застраховане


14. ЖЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АД лиценз за животозастраховане


15. ЗК ВИ ВЕСТА АД лиценз за общо застраховане


16. ЗАД ЕНЕРГИЯ лиценз за общо застраховане


17. ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД лиценз за общо застраховане


18. ЗК ГРАНИТ ПОЖАР лиценз за общо застраховане


19. AIG БЪЛГАРИЯ АД лиценз за общо застраховане и презастраховане


20. ТНЗК ЮПИТЕР АД лиценз за общо застраховане


21. ДЗИ ЕАД лиценз за животозастраховане и презастраховане и презастраховане


22. ЮНИОН ИНС АД лиценз за общо застраховане


23. СОФИЯ ИНС АД лиценз за общо застраховане


24. СОФИЯ-ЖИВОТ АД лиценз за животозастраховане


25. ЗАД ЗК ЛЕВСКИ СПАРТАК лиценз за общо застраховане


26. ВЗАД АРМЕЕЦ лиценз за общо застраховане


27. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД лиценз за общо застраховане


28. ЗК АПОЛО И БОЛКАН КО лиценз за общо застраховане


29. ЗК ЕВРО ИНС АД лиценз за общо застраховане


30. ЗК ПЛАНЕТА ИНС АД лиценз за общо застраховане


ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ЛИЦЕНЗ:


1. МЕДИК-ЦЕНТЪР лиценз за животозастраховане


2. ЖИВОТ ИНС лиценз за животозастраховане


3. ДОБРУДЖА ЖИВОТ лиценз за животозастраховане


4. ЮНАЙТЕД ФАМ лиценз за животозастраховане


5. ПОТЕНЦИАЛ лиценз за животозастраховане


6. БГ ПЛАН лиценз за животозастраховане


ДРУЖЕСТВА, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ВЛИВАНЕ В ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ:


Дружества Компания, в която се вливат


1. Миньорско застрахователно дружество ЗАД ЕНЕРГИЯ


2. ЗПАД ФЕРОСТРАД ЗПАД БЪЛГАРИЯ


3. ЗК ТУР ИНС ЗПАД БЪЛГАРИЯ


4. ЗК ГОРА ЗПАД БЪЛГАРИЯ


5. БФЗАД ЕЛИТ ИНС ТНЗК ЮПИТЕР


6. ЗПК 7М АД ЗПК ВИ ВЕСТА АД


7. ТЪРГОВСКО ЗАСТРАХОВАНЕ АД ЗПК ВИ ВЕСТА АД


8. ЗК ПОЛ ИНС АД ЖЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ


9. ЗК БЪЛГАРСКИ ВОИН АД ЖЗК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ


10. МЕЖДУНАРОДЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ АД ЗПК БЪЛГАРСКИ ИМОТИ


ДРУЖЕСТВА, ОТКАЗВАЩИ СЕ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:


Дружество процедура


1. ЗК БУРГАС ликвидация


2. ЗК КОРОНА ИНС ликвидация


3. ЖЗК АПОЛО И БОЛКАН ЖИВОТ ликвидация


4. ЗК ТЕКСИМ ЗАСТРАХОВАНЕ промяна предмета на дейност


5. ЗК ВИС 2 АД ликвидация


6. ЗК ГАРАНТ АД ликвидация


7. ЗД АТЛАС А АД ликвидация


8. ЗК АТЛАС АД ликвидация


9. ЗД БОЯНА ликвидация


10. ЗПК СИЛА ликвидация


11. ПЪРВА УНИВЕРСАЛНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ АД ликвидация


12. СК ПОДКРЕПА ликвидация


13. ЗПАД ЗОРА ИНС ликвидация


14. ЗК ТЕМП АД ликвидация

Facebook logo
Бъдете с нас и във