Банкеръ Weekly

Общество и политика

СВЪРШИХА ЛЕСНИТЕ ТЕМИ В ПРЕГОВОРИТЕ НИ С ЕС

С началото на френското председателство на Европейския съюз ще започнат и преговорите по някои от най-трудните глави от европейското законодателство - информира в средата на юли главният преговарящ Владимир Кисьов. В края на септември или в началото на октомври на срещата на ниво главни преговарящи ще се открият дебатите с България по още пет глави: Статистика, Телекомуникации, Дружествено право, Защита на потребителите и здравето и Свободно движение на капитали.


Досега страната ни е представила позициите си по 17 глави от законодателството на общността. В началото на юли французите лансираха идеята да се отворят за преговори

всичките 31 теми

от европейското законодателство. Това обаче би означавало, че за да текат едновременно преговорите с 12-те страни кандидатки, трябва да се създадат общо 360 комисии, а Брюксел не разполага с такъв кадрови потенциал. Френската идея дойде като отговор на разправиите между страните кандидатки, че едни страни преговарят по повече, а други по по-малко теми.


Една от първите отворени от нашата страна и все още незатворени теми е Външни отношения. Причина да се започне оттам бе договорът ни за свободна търговия с Македония. Този проблем обаче е на прага на решението, защото в скоро време ще се подпише споразумение на ЕС за асоцииране и стабилизация с Република Македония. Една част от него представлява и споразумението за свободна търговия, чийто текст е идентичен с този, подписан от нашето правителство. Екипът на Владимир Кисьов се е договорил с еврочиновниците до края на 2006 г. да се ревизират всички договори с трети страни, които да бъдат съобразени със споразуменията между тях и ЕС.


За да стане страната ни член на икономическия и валутен съюз, трябва първо да бъдем приети за редовен член на ЕС. Според министъра на финансите Муравей Радев единственият проблем е какво ще правим в периода между приемането ни в ЕС и приемането ни в икономическия и валутен съюз. Европейската комисия няма ясна позиция по въпроса, а мнението на нашето правителството и на БНБ е, че Валутният борд трябва да се запази до редовното приемане в ЕС. Разисква се и възможността за преминаване през плаващ валутен курс - плюс минус 15% от определен фиксинг. Радев обаче смята, че това е вариант, който е добър за страни със свободен валутен пазар, но не и за нашата страна, която има Валутен борд.


Преговорите по темите, които ни предлага френското председателство, вероятно ще отнемат години. По темата Дружествено право ще се наложат сериозни промени в Търговския закон. Те са свързани с несъстоятелността, за да се усъвършенства производството по несъстоятелност. Тези промени вече бяха приети от парламента в края на миналия месец. Европейските експерти обаче твърдят, че тепърва ще се прави

пълен преглед на закона

като целта е до края на 2002 г. той да бъде напълно хармонизиран. Българското право ще трябва да се съобрази и с договорите от Лугано и Рим относно договорите и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Тези договори ще наложат промени както в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), така и в Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК). Договореният срок за приемането на тези промени е до края на 2001 година. Огромна работа предстои на родната администрация за промени в счетоводните стандарти. От 34 стандарта седем не са съобразени с международните изисквания.


За финансовата общност сериозен интерес ще представляват и преговорите по глава Свободно движение на капитали. Основните закони, свързани с тази тема, са новият валутен закон, Законът за чуждестранните инвестиции, Законът за публичното предлагане на ценни книжа, Законът срещу изпирането на пари и Законът за БНБ. Европейските експерти твърдят, че българските нормативи в тази област отговарят на техните изисквания, но БНБ трябва да положи съществени усилия за подобряване на платежната система. Новата система трябва да се свърже и с използваната в ЕС система за банкови разплащания TARGET. Според европейските изисквания всички ограничения върху движенията на капитал и върху плащанията между държавите членки и трети страни се премахват. Това изискване се отнася за всички банкови и застрахователни услуги.

Доста работа предстои по темата Защита на конкуренцията. Там страната ни ще трябва да се съобрази с европейската практика

във всеки един отрасъл

В това отношение помощ ще окаже програма ФАР, а нейни адресати са Комисията за защита на конкуренцията и Министерството на финансите. Страната ни ще трябва да вземе мерки и за борбата със съобразените споразумения и съгласуваните практики на държавните монополи.


Сделката за БТК принуди европейската комисия да избърза и с преговорите по

темата Телекомуникации

Така от Брюксел се сдобиха с инструмент срещу исканите от консорциума Кей Пи Ен- ОТЕ промени в Закона за далекосъобщенията. Европейците ще искат от нас хармонизиране на секторната политика в областта на далекосъобщенията, което предполага бърза либерализация на пазара. БТК ще трябва бързо да преразгледа и тарифите си - това означава, че ще трябва да се повишат цените на вътрешните разговори и да се намалят цените на международните разговори, които в момента са най-високите в Европа (подробности - на стр. 15).


Досегашната практика показва, че нашата администрация бързо се съгласява с европейските стандарти. Друг е въпросът, че докато ние бързаме да влезем в ЕС в началото на 2007 г., самите европейци ни виждат редом със себе си не по-рано от десет години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във