Банкеръ Weekly

Общество и политика

СВОБОДНАТА ПРОДАЖБА ПОТРЪГНА, ЗА РАЗЛИКА ОТ БЛОКОВАТА

След близо месец отсъствие от пода на борсата миналата седмица бяха регистрирани нови 12 блокови сделки. С решение на съвета на директорите на БФБ-София от 29 януари блоковата търговия с акции на предприятия, участвали в масовата приватизация, бяха прекратени на 6 февруари. Все пак този вид покупко-продажба не бе окончателно зачеркнат от регистъра на борсата, тъй като шефовете й дадоха възможност да се регистрират и занапред такива транзакции, но само за фирми, чийто книжа не са търгувани досега. На всички приватизационни фондове, които имаха предварително сключени договори за продажба на акции, но не бяха осъществени сделките заради винкулираност на книжата, им бе разрешено все пак да депозират своите предложения пред БФБ. До 9 февруари, когато изтече крайният срок за регистрацията на предстоящите блокови сделки, бяха записани заявки за покупко-продажба на книжата на около 500 фирми. Нови 9 дружества бяха листирани през миналата седмица и техните акции се появиха веднага и на пода на борсата.


Повечето от блоковите сделки, регистрирани през последните четири борсови сесии, бяха за предприятия със сравнително скромни активи и капитали. Допускането на акциите на такива дружества за търговия на борсата нееднократно е оспорван от специалистите, но законът предвижда тяхната търговия да се осъществява именно там.


Миналата седмица не предложи нищо впечатляващо от сключените 12 сделки. Между тях могат да се отбележат регистрираните три продажби на книжа на Бдин-мебел. Около 70% от активите на видинското мебелно предприятие бяха продадени миналия петък, като цената на една акция бе 1671 лева. Преди това обаче по предварително сключен договор за продажба бе прехвърлен пакет от 16 476 акции при цена от 455 лв. всяка.


На официалния пазар Елкабел демонстрира своето присъствие с променлив успех. В четвъртък бяха продадени едва 40 акции срещу 10 хиляди, изтъргувани в сряда. В събота пък книжата на бургаското предприятие въобще отсъстваха от борсовия под. За цената спорове няма - вече няколко месеца тя стабилно се установи в диапазона от 20 500 до 21 000 лева. Все пак едва ли може да радва това формално присъствие на бургаското предприятие като самотен воин на пода официалния пазар. За това е крайно време, ако ще развиваме борсова търговия, да бъдат регистрирани и нови дружества.


Свободната продажбата обаче потръгна. През седмицата бяха сключени 14 сделки, като отново най-забележимо бе присъствието на Нефтохим. 57 000 ценни книжа от бургаската рафинерия бяха продадени през миналата седмица при цена от 19 811 лв. всяка. Оловно-цинков комбинат (ОЦК) и Булгартабак холдинг влязоха в символична борба за приза най-скъпо изтъргувана акция през седмицата. ОЦК продаде 13 000, а Булгартабак - 43 709 броя акции и получиха съответно цени от 54 345 лв. и 49 480 лева. Освен това тютюневият холдинг изтъргува и пакет от 30 000 свои ценни книги на 46 775 лв. всяка. Акциите на Соди и Химко също бяха търгувани, макар и в по-символични количества, на приемливи цени между 24-35 хил. лева. Съотношението на предложенията за покупка на акции и офертите продава е 67 към 22 и то се очертава като трайна тенденция през последните проведени борсови сесии.


Централно място в новините за капиталовия пазар у нас през миналата седмица зае падането на забраната за търговия с акции на приватизационните фондове. На 3 март изтече шестмесечната забрана и плъзнаха предупрежденията за загубите, които биха понесли акционерите, ако прибързано предложат притежаваните от тях ценни книги на борсата. Всъщност нито един приватизационен фонд към края на миналата седмица не бе подал заявление до БФБ за търговия с негови книжа. В Централния депозитар са регистрирани единствено емисиите на фондовете Надежда, Българо-холандски и Център - Стара Загора, но засега са регистрирани транзакции с книжа само на старозагорското дружество, като за миналата седмица 915 акции са сменили собствеността си. Що се отнася до уличната търговия с акциите на приватизационните фондове, тя едва ли се е влияла от някакви забрани и ограничения и е съществувала и ще продължава да съществува до приемането на промените в ЗКЦКФБ, които да я регламентират. Това обаче не попречи успоредно със спекулантите и някои от инвестиционните посредници да обявят първите котировки купува за книгите на фондовете. Нещо повече, БРИБАНК освен изгодните оферти за изкупуване на акциите от акционерите на приватизационни фондове предлага и твърде примамливи договори за сключване на репосделки на нежелаещите да продават засега книжата си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във