Банкеръ Weekly

Общество и политика

СВЕТОВНАТА БАНКА ВСЕ ОЩЕ ЧАКА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА

Мисията на Световната банка у нас дискретно се оплака миналата седмица, че от няколко месеца насам не разполага с актуализирана информация за дела на раздържавената собственост у нас. Последните данни, получени официално в мисията, датират от октомври миналата година. Тогава е ставало дума, че 21% от всички активи на държавата са частна собственост. По този повод пак миналата седмица вицепремиерът Божков не се ангажира с точна оценка за това, колко от държавните активи вече са продадени. В момента има голям хаос в отчитането на резултатите от приватизацията, тъй като няма точна методика за определяне на процента на раздържавената собственост - допълни г-н Божков. Според изпълнителния директор на Агенцията за приватизация Захари Желязков в момента са приватизирани 33% от държавните активи.


Представителите на Световната банка отново напомниха, че очакват бърза приватизация, и подчертаха, че подкрепят всички методи на раздържавяване, които използва правителството. Първата вълна на масовата приватизация в крайна сметка е трансформирала едва 9% от държавната собственост, при положение че в началото очакванията са били за 18 процента. Обезпокоително е, че след приватизацията тези предприятия не са подобрили своето състояние и в тях не са влезли нови инвестиции, което е целта на структурната реформа.


В края на април бордът на директорите на Световната банка одобри тригодишната програма за подпомагане на страната ни. Причината да се определи такъв срок е, че той съвпада с мандата на правителството. Приемането на програмата се тълкува като знак, че за първи път, откакто са у нас, експертите на международната институция оценяват обстановката в страната ни като политически стабилна и това позволява да се правят дългосрочни планове.


Вече бе оповестено, че са разисквани два сценария за размера на финансирането: минимален - за 300 млн. долара и максимален - 700 млн. щ. долара. За да получи максималното финансиране, правителството трябва да постигне успех в следните направления:


- запазване на макроикономическата стабилност;


- подобряване на изпълнението на програмите, в които участва Световната банка у нас;


- сериозен прогрес в приватизацията на държавните предприятия и на търговските банки;


- продължаване на реформата в земеделието и реструктурирането на социалното осигуряване.


Бившият финансов министър на Унгария Лайош Бокрош, който сега работи за Световната банка е заявил след срещите си в София, че държавните банки би трябвало да се продадат максимално бързо. В мисията на банката очакват с нетърпение резултатите от избора на посредници за продажбата на БУЛБАНК и ЕКСПРЕСБАНК. Според чуждестранните експерти при сегашната глобализация на икономиката поддържането на неефективни местни банки е равносилно на подписване на смъртната им присъда.


Основен проблем в приватизацията, според Световната банка, ще бъде сделката за НЕК. Компанията трябва да бъде разделена на отделни части, които да бъдат продадени. Сделката ще изисква сериозни промени в законодателството и много работа по правния анализ. НЕК представлява 15% от държавната собственост.


Продължава работата на екипа на Световната банка по проблемите на земеделието. Програмата за приватизация в земеделието и хранителната промишленост включва 849 предприятия, което е около 10% от държавната собственост. Правителствените данни показват, че близо 40% от тези предприятия са в много лошо състояние и ако не бъдат приватизирани, трябва да бъдат ликвидирани. В земеделието основен проблем си остава издължаването на кредитите. Липсват и надеждни обезпечения, които биха покрили риска при слаба реколта или при спад на цените. Все още няма и реален пазар на земята и причините за това са ясни много отдавна. От една страна, голяма част от земите са без нотариални актове, а от друга, данъкът върху продажбата на земя е 12.5% от цената на сделката. Данъчната оценка се прави по такъв механизъм, че понякога дължимата сума към фиска е равна на 60% от продажната цена на земята.


Според експертите на Световната банка три са причините, поради които се забави раздържавяването - изискването за минимална цена, специалните условия в договорите (запазването на работните места) и бавните приватизационни процедури. Понякога една сделка отнема до 15 месеца.


В бъдеще групата на Световната банка у нас ще се посвети повече на инвестиционните проекти. Очаква се да се засили и активността на Международната финансова корпорация като заемодател или като акционер с миноритарен дял в частни проекти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във