Банкеръ Weekly

Общество и политика

СВЕТОВНАТА БАНКА ПИСА ЗАДОВОЛИТЕЛЕН НА БДЖ

Проверката на Световната банка, проведена от 11 до 15 май, установи, че преструктурирането в Национална компания Български държавни железници действително е започнало - заяви Адриана Дамянова, координатор на финансовата институция за България. - Целта на реформата е фирмата да се превърне в печелившо търговско дружество. Оценката, която даваме на хода на оздравителния проект, финансиран от нас и Европейската банка за възстановяване и развитие, е задоволителна. Това, което БДЖ направи през последните месеци, е изключително. Смятаме, че вече е набрана необходимата скорост и че споразумението ще бъде изпълнено през следващите няколко месеца - подчерта г-жа Дамянова.


Предишната проверка, проведена през ноември 1997 г., отчете драстично изоставане на компанията от заложените в оздравителната програма срокове, което доведе до смяна на генералния й директор (преди три месеца), до преминаване от тристепенна към двустепенна форма на управление и оттам - до драстични съкращения на персонал - 4047 души до този момент.

Световната банка за сетен път препоръчва

да се намалят експлоатационните разходи на БДЖ, да се подобри финансовият й мениджмънт, да се спазват заложените в програмата срокове, особено по отношение на подновяването на железния път.


Това, което ще доведе до комерсиализация на БДЖ, е принципното обособяване на приходоносни центрове и разходни центрове в компанията - каза още г-жа Дамянова.


Новосъздадените в резултат на реформата шест предприятия за товарен жп транспорт (в София, Пловдив, Бургас, Варна, Г.Оряховица и Мездра) и три за пътнически (в София, Пловдив и Г. Оряховица) са първата стъпка към комерсиализацията: въпросните предприятия (или центрове) ще заработят като финансово самостоятелни търговски дружества.


По думите на министъра на транспорта Вилхелм Краус Световната банка е оценила високо усилията на новото ръководство на БДЖ и най-вече на новия генерален директор на фирмата Владимир Дунчев. Финансовите експерти препоръчали незабавно да започнат преговори с правителството по план-договора, който ще бъде сключен между БДЖ и държавата за следващия период - 1999-2001 година. (Действащият в момента План-договор изтича в края на 1998 година.) Банката е предложила да окаже и техническа помощ при изготвянето му. Според Закона за БДЖ цифрите, уточнени в договора, трябва да залегнат в бюджета за следващата година.


Експертите на Световната банка са на мнение, че е необходимо да се активизира и дейността на новосъздадения комитет за определяне на функциите и отговорностите на всички заети в мениджмънта на БДЖ. И особено при

дефинирането на ясни длъжностни характеристики

След проведените съкращения на персонал и особено след отпадането на средното управленско ниво в БДЖ - трите железопътните управления - това се налага спешно, тъй като има ред непокрити отговорности в управлението на фирмата.


Световната банка е определила и краен срок - 30 юни 1999 г., до който трябва да има пълна яснота за приватизацията на 13-те железопътни завода, собственост на БДЖ. Ако не се намери сериозен купувач за някой от заводите, ще се предприемат по-радикални действия - намаляване на задачите им и частично затваряне - поясни г-н Краус. - Каквото и да стане обаче, в рамките на посочения едногодишен период загубите им от 8 млн. щ. долара годишно е необходимо да се сведат до нула - заяви министърът.


Досега сериозен инвеститорски интерес е проявен само към жп заводите в София и Бургас и към Ремонтно-възстановителното предприятие в столичния квартал Илиянци. В тази група Вилхелм Краус включи и завода за производство на траверси в Свищов, а когато му бе напомнено, че той заедно със същия завод в Дряново е извън списъка за раздържавяване, министърът отсече: Какво като не е, ще го включим веднага - нищо не пречи за това!


Разбира се, нищо не пречи, но както твърдят експерти, общо 60 км от заложените за ремонт през тази година 110 км железен път няма да бъдат подновени поради липса на необходимите средства, на организация и най-вече на... траверси.


Световната банка е дала

негативна оценка на тарифната политика

на БДЖ по отношение на пътническите превози. Становището обаче на заместник-генералния директор на компанията Симеон Евтимов е, че има някакво разминаване между данните, с които ние работим, и данните, с които разполага банката. Според Световната банка досега е изпълнено едва 30% от заложеното за годината увеличение на цените на пътническите превози с 86 процента. Съгласно вътрешните разчети на финансистите от компанията пък вече е реализирано 50% от предвиденото поскъпване на пътническите превози. Кой е крив и кой е прав в сметките, ще се разбере след повторен внимателен анализ на всички цифри, но независимо от резултата вече се предвижда

спешно разумно увеличаване на цените

на билетите. Поради необходимия технологичен срок това ще стане най-рано от 8 юни. А под разумно увеличение, според досегашната практика, обикновено се разбира около 20 процента. Все пак специалистите от БДЖ възнамеряват да позапазят пътниците си, като отчетат при предстоящия скок на цените и тарифната политика на основния си конкурент - автомобилния транспорт. Заложената от Световната банка цена за превоз на един пътник на километър е 0.8 цента. Тя осигурява 50% от разходите на компанията за пътнически превози. За да бъде спазен договорът между международната финансова институция и БДЖ, съотношението между приходите и разходите до края на действието на оздравителната програма трябва да се запази 1:2.


В помощ на БДЖ правителството вече предприе стъпки за промяна на Закона за ДДС. Намеренията са това да стане чрез нов текст в преходните и заключителните разпоредби на чакащия ред в Народното събрание проектозакон за промяна на Закона за акцизите. Ако текстът не бъде гласуван и съответно - БДЖ не бъдат освободени от ДДС по вноса, само за тази година ще е необходимо да платят 16.7 млн. щ. долара. Освен това на митниците вече има блокирани доставки на оборудване и материали по оздравителната програма за почти 1 млн. щ. долара.


През 1999 г. ще бъде приет и специалният закон за железопътния транспорт, в който няма да се говори само за държавни железници - напомни министър Краус. Навлизането на частните капитали в тази сфера у нас предстои с пълна сила. В това отношение програмата предвижда България да изпревари дори най-стабилните железници в Европа - френските и германските.


Ако, разбира се, се осъществи.

Таблица


Източници на финансиране на оздравителната програма на БДЖ


Източник Сума


Световна банка 95 млн. долара


ЕБВР 45 млн. долара


Агенции за експортно кредитиране 12 млн. долара


PHARE 18 млн. долара


Бюджет на РБ и собствени на БДЖ 126 млн. долара

Facebook logo
Бъдете с нас и във