Банкеръ Weekly

Общество и политика

СВЕТОВНАТА БАНКА ОТПУСКА 16 МЛН. ДОЛАРА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА РАНИТЕ КРАЙ МДК - ПИРДОП

На 12 май от Вашингтон съобщиха, че съветът на директорите на Световната банка е одобрил отпускането на поредния заем за България от 16 млн. щ. долара. С него ще се финансира осъществяването на пилотния проект за възстановяване на околната среда край МДК - Пирдоп, и за ограничаване на екологичните рискове, породени от предишни замърсявания. Заемът ще подкрепи и частните инвестиции, направени от собственика на МДК - белгийската фирма Юнион миниер, за подобряването на екологичното равновесие в района на медодобивния комбинат.


На практика с парите на Световната банка ще се финансират две програми. Първата е свързана с разрушаващото се езеро на хвостохранилището, използвано за съхраняване на вредните отпадъци от производството на МДК. Проверка е констатирала, че то е изцяло запълнено и съществува опасност да прелее. Това ще доведе до изключително опасно замърсяване със сярна киселина на басейна на река Тополница. А тя е основен водоизточник за региона.


За да се предотвратят възможни бъдещи инциденти, се предвижда преди окончателното затваряне на хвостохранилището то да бъде надеждно укрепено. Ще се изгради и временен басейн за събиране на твърдите отпадъци, докато се промени досегашната технология за преработка.


Целта на втория проект е да се заличат раните, нанесени от досегашното жестоко замърсяване на района.


Общите разходи за реализирането на целия проект, включително и неотчетените предварително разходи, е 25 млн. щ. долара. Делът на българското правителство в брутните разходи е 5.7 млн. щ. долара, а на Националния доверителен екологичен фонд - 3.3 млн. щ. долара.


Заемът, отпуснат от Световната банка, е със срок на погасяване 20 години и лихва, равна на LIBOR. Освен това кредитът е с петгодишен гратисен период.


България е член на Световната банка от 1990 г. и досега е ползвала заеми за над 1.16 млрд. щ. долара за 15 проекта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във