Банкеръ Weekly

Общество и политика

СВЕТОВНАТА БАНКА НИ ИЗВАДИ ОТ РИСКОВИЯ СПИСЪК

Директорът на Световната банка за България Андрю Воркинк дойде у нас с добра новина - че страната ни е изключена от списъка на рисковите държави и проекти на банката. Решението е било взето, тъй като втора поредна година изпълняваме ангажиментите по всички проекти, кредитирани от Световната банка.


Андрю Воркинк и вицепремиерът Петър Жотев направиха в четвъртък, 22 юни, съвместен преглед на проектите. Един от тях - за администриране на социалното осигуряване, е получил много добра оценка, а останалите са оценени като задоволителни. Три проекта - за преструктуриране и модернизация на ВиК дружествата, за оздравяване на БДЖ и за преструктуриране на здравеопазването, са в графата застрашени да станат незадоволителни. За пореден път най-много забележки Световната банка е направила по изпълнението на проекта за БДЖ, чието финансово състояние според банката не се е подобрило.


Сега банката финансира правителството по единадесет действащи проекта на обща стойност 622.1 млн. щ. долара. Четири от тях - ФЕСАЛ II, АСАЛ, ЕПСАЛ и за улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа бяха одобрени през изминалата финансова година (от януари 1999 до 31 май 2000 г.). Последният проект в размер на 7.4 млн. щ. долара беше одобрен от борда на директорите на банката на 25 май тази година, а на 21 юни финансовият министър Муравей Радев и Андрю Воркинк подписаха споразумението за него.


България е първата от шест страни в региона, която е изпълнила условията за получаване на средствата по този проект, подчерта представителят на банката. Според него изпълнението му ще подпомогне борбата с корупцията при вноса и износа на стоки.


Радев и Воркинк подписаха и споразумение за безвъзмездна помощ от 379 000 щ. долара, които се дават на България в подготовката на третия заем за преструктуриране на финансовия и реалния сектор ФЕСАЛ III. Тя се осигурява с подкрепата на японското правителство. Предлагат ни заем ФЕСАЛ III, преди да сме го поискали, побърза да се похвали пред журналистите министър Радев.


В четвъртък Андрю Воркинк и министър Александър Праматарски подписаха споразумение за безвъзмездна помощ в размер на близо 500 хил. долара в подкрепа на правителствената програма по етническите и малцинствените въпроси. Тази програма е един конкретен начин за намаляване на бедността, коментира г-н Воркинк.


Още едно рамо на правителството даде бордът на директорите на Световната банка на 23 юни, одобрявайки кредит от 63.3 млн. щ. долара за реформа в здравеопазването. Споразумението по заема бе подписано същия ден от Муравей Радев и Андрю Воркинк.


Подготвят се и заеми за благосъстоянието на децата, за преструктуриране на земеделието АСАЛ II и за оздравяване на топлофикациите в София и Перник. За последния обаче предстои да бъде направен задълбочен съвместен анализ с правителството, за да се реши какви ще бъдат конкретните условия по него.


През миналата година са били приключени три проекта - за техническа подкрепа на правителството, за телекомуникации и за премахване на веществата, разрушаващи озоновия слой. Усвоените средства през 1999 г. са на стойност 227.5 млн. щ. долара, а през 1998 г. те са били 197.6 млн. щ. долара. От 1990 г. до момента с пари на Световната банка в България се реализират общо 22 проекта, чиято обща стойност е 1.38 млрд. долара.


В бъдеще ще работим с правителството за постигане на една конкретна цел - намаляване на безработицата и социално подпомагане на най-засегнатите. Това може да стане със силен икономически растеж, какъвто наблюдаваме в България, прекалено оптимистично обяви Андрю Воркинк. Световната банка обеща да разработи целеви социални програми за бедните и изрази подкрепа за предложените от министър Нейков мерки за социална защита и повишаване на достъпа до пазара на труда. Как точно ще стане това засега всички се въздържат да пояснят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във