Банкеръ Weekly

Общество и политика

СВЕТОВНАТА БАНКА ИСКА ДА ЗАПАЗИМ ТЕМПОТО НА РЕФОРМИТЕ

ГОТВИ СЕ ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРИЯ


Около 800 млн. щ. долара може да получи България
през следващите три години по инвестиционни проекти на Световната
банка. Но само при условие, че правителството на Иван Костов запази
добрите темпове на реформата, регистрирани от последната мисия
на СБ у нас. Според представителя на международната финансова
институция в България Алберто Мусалем песимистичният вариант на
програмата предвижда за същия период банката да ни отпусне едва
100 млн. щ. долара. В тези суми не са включени заемите FESAL 1
и FESAL 2, които се очакват през близките месеци. Както експертите
от последната официална мисия на СБ, така и техният домакин -
вицепремиерът Александър Божков, показаха искрено задоволство,
че преговорите по първият заем в подкрепа на структурната реформа
са приключили успешно. Идеята за заема датира от 1993 г., но досега
СБ отказваше да отпусне средства в подкрепа на платежния баланс
на страната. Опасенията бяха, че те ще потънат като чаша вода
в пустинята на губещата икономика. Банката се оказа по-консервативен
заемодател от МВФ, който веднъж се излъга и кредитира правителството
на Жан Виденов. След като служебният кабинет на Софиянски и екипът
на Иван Костов за броени месеци постигнаха финансова стабилизация
и почти изпълниха ангажиментите, поети към Световната банка от
правителството на Виденов, отношенията между нея и България се
затоплиха отново.


Отпускането на заема FESAL 1


в размер на 100 млн. щ. долара бе решено още преди
да са изпълнени всички технически формалности, свързани с него.
Преди три седмици директорът на СБ за Югоизточна Европа Кенет
Лей постигна с правителството споразумение по двата най-важни
и най-спорни въпроса, свързани със заемното споразумение: темпа
на приватизация и търговския режим на хлебното зърно. Световната
банка преразгледа изискванията си, свързани с процента на държавната
собственост, която трябва да премине в частни ръце до края на
годината, и даде възможност на правителството да въведе експортна
такса върху износа на хлебна пшеница, но след като увеличи рязко
изкупната й цена.


Първият заем FESAL ще получим през септември, тъй
като за подписване на окончателния вариант на писмото за намеренията
на правителството е необходима една седмица, а внасянето му в
борда на директорите на СБ отнема около 30 дни. Този момент обаче
съвпада с периода на летните отпуски както на директорите на СБ,
така и на българските парламентаристи, които трябва да ратифицират
заема. През септември ще се реши съдбата и на


втората част на заема


на стойност 70 млн. щ. долара. Но за да отпусне тези
средства, Световната банка иска кабинета на Костов да приключи
още няколко етапа на структурната реформа. Най-важният от тях
е намаляването на загубите в държавния сектор. По време на разговорите
с мисията на Световната банка бе постигнато споразумение отделни
предприятия да излязат от списъка за ликвидация, поради това че
за тях има кандидат-купувачи. Между късметлиите са
Балканкар холдинг, мини Черно море, Океански
риболов. На тяхно място обаче влизат други дружества с отчайващи
финансови резултати.


Освен това кабинетът трябва да положи усилия за ускоряване
на приватизацията. Въпреки че направеното до момента е оценено
добре от СБ, едва ли изискванията й ще бъдат постигнати, без да
се разшири кръгът на приватизационните инструменти. А това означава
повече предприятия да се предлагат с помощта на наши и чуждестранни
финансови консултанти, акциите на отделни дружества да бъдат продадени
чрез открит търг и не на последно място - да се проведе втора
вълна на масовата приватизация. Необходимата нормативна база трябва
да бъде приета най-късно през есента, защото всяко отлагане би
поставило под съмнение добрите намерения на правителството.


Друг основен приоритет в изискванията на Световната
банка е присъединяването на България към международния капиталов
пазар. Едно от условията да се включим успешно в международната
инвестиционна търговия вече е налице. Валутният борд дава на външните
партньори сигурност за равнището на валутния курс, инфлацията
и лихвените проценти. България подготвя международен облигационен
заем, който ще бъде пласиран с помощта на чуждестранни инвестиционни
банки. Получени са и няколко предложения от инвестиционни посредници
за изработване на цялостна стратегия за управление на вътрешния
дълг. Александър Божков заяви, че правителството ще преговаря
с реномирана международна агенция да бъде даден официален кредитен
рейтинг на страната. Рейтинговата агенция Moody's пък съобщи,
че вижда условия за повишаването му след събитията от последните
месеци. Според Божков правителството ще съдейства на експертите
на агенцията. Но той подчерта, че моментът на рейтинговото проучване
трябва да бъде избран внимателно. Оценката на страната ще е по-висока,
след като получим повечето от обещаните международни финансирания.
А това от своя страна ще даде възможност на правителството и българските
дружества да получат международно финансиране на по-ниска цена.


И най-накрая Световната банка настоява да заработи
фондовата ни борса и да бъдат направени първи успешни стъпки в
банковата приватизация.


Ако събитията се развият според


надеждите на кабинета и Световната банка


през октомври 1998 г. ще започнат преговори по нова
инвестиционна програма на банката. Според Александър Божков по
време на визитата на Кенет Лей е станало ясно, че отделни заемни
споразумение между България и СБ са сключени на практика без участие
от страна на предишните правителства. Безхаберието на управляващите
съвсем логично е довело до неудачни проекти. България ще се стреми
да използва средствата на Световната банка, защото това са евтини
пари, подчерта Божков. За да бъдат обаче инвестициите й достатъчно
добри за икономиката, до следващата година кабинетът трябва да
разполага и със стратегия за икономическо развитие на страната,
включително и за насърчаването на определени отрасли. За съжаление
такъв план до момента не е подготвен и едва ли е възможно да се
създаде за броени месеци. Затова и задачата на правителството
едва ли ще е от най-лесните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във