Банкеръ Weekly

Общество и политика

СВЕТИ НИКОЛА ЩЕ ЗАКРИЛЯ И ПЕТРОЛА

Акционерите на МОБ Свети Никола ще се съберат на общо събрание на 18 юли. На него те ще обсъдят отчета за дейността за 1997 г., одита на Делойт и Туш, предложение за увеличение на капитала и промяна на името на кредитната институция. Ясно е, че банката не е нито международна, нито ортодоксална, коментира председателката на управителния й съвет Петя Славова. Според нея името трябва да е свързано със собствениците на банката. Като се има предвид, че големите акционери са петролни фирми, то вероятно новото название ще има аромат на нефт. Обсъжда се обаче и вариантът да остане само Свети Никола, покровител на банкери и търговци, включително и петролни.


Ако се съди по счетоводния баланс на МОБ за миналата година, загубата на банката е 1.213 млрд. лева. Но в одиторския доклад на Делойт и Туш се посочва, че тази цифра трябва да се завиши с още близо 380 млн. лв., които идват от неправилно отчетени приходи и разходи. Към края на 1997 г. вземанията на МОБ Свети Никола от нефинансови институции са 6.556 млрд. лв., като близо половината от тях са във валута.


В дневния ред на събранието е предвидена и точка за увеличаване на капитала на кредитната институция. В момента записаният капитал е 32.2 млрд. лева. След като в набирателната сметка на банката се вляха близо 9 млрд. лв., ден преди извънредното акционерно събрание - на 8 април, реално внесеният й капитал е 13.5 млрд. лева. Делът на основния акционер Юкос Петролеум - България е малко над 8 млрд. лева. Ето защо записаното в дневния ред предложение буди известна изненада. Вероятно в случая става дума за попълване на капитала до записания от 32.2 млрд. лева.


МОБ е отворена и за нови акционери, коментира пред в.БАНКЕРЪ Петя Славова. Според нея работеща банка се създава от истински акционери и сериозния бизнес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във