Банкеръ Weekly

Общество и политика

СВАТОВНИЦИТЕ НА БУЛБАНК ДОЙДОХА ЗА ПЪРВИ ОГЛЕД


Една дузина чуждестранни консултанти се срещнаха
на 27 ноември със съвета на директорите на БУЛБАНК. На нея присъстваха
одиторите на кредитната институция Би Ди О България,
изпълнителният директор на БКК Петър Жотев и представители на
Европейския съюз.


Програма ФАР отпуска 1.4 млн. ECU, с които ще се
плати на консорциума от чуждестранни консултанти. Той се води
от Creditanstalt и в него участват Credit Swisse First Boston
Merchant Bank и одиторската компания Arthur Anderson. За срещата
на 27 ноември те бяха изпратили по четирима свои представители.


По време на разговорите е обсъдена стратегията за
подготовката на БУЛБАНК за приватизация. На първия етап, който
трябва да приключи до март следващата година, основната тежест
ще падне върху одиторите от Arthur Anderson. В този срок те трябва
да направят предварителното проучване и оценка на правното и финансовото
състояние на банката. След като одитът приключи работата си, в
операцията ще се включат Creditanstalt и Credit Swisse First Boston
Merchant Bank. От тях се очаква да предложат стратегия за продажбата
на БУЛБАНК, да направят маркетингово проучване на евентуалните
стратегически инвеститори и да анализират условията, при които
акциите на кредитната институция могат да се пласират на международните
фондови борси. Продажбата на БУЛБАНК ще бъде една от най-големите
и най-сложните приватизационни сделки. Не само защото това е най-голямата
кредитна институция в България - БУЛБАНК е своеобразен финансовокредитен
холдинг, който държи 99% от Корпоративна банка, по 49% от Хипоферайнс
банк - България и от финансовата къща Еврофинанс,
и по 35% от Обединена българска банка и Централна кооперативна
банка. Тези дялови участия ще окажат значително влияние при определяне
на цената на БУЛБАНК. Освен това при приватизацията й за пръв
път ще бъде приложена смесена схема на продажба - по-голямата
част от акциите ще бъдат предложени на един или двама стратегически
инвеститори, един пакет ще бъде пуснат на международните фондови
борси, а една малка част ще бъде заделена за мениджърския екип
и служителите на банката. До края на 1999 г. всички тези предизвикателства
трябва да бъдат преодолени, а банката - продадена.


В края на октомври печалбата на БУЛБАНК е 30 млрд.
лв., акционерният й капитал е 167.1 млрд. лв., а капиталовата
й база е 215 млрд. лева.


Миналата седмица ДФРР плати на банката 3.8 млрд.
лв. - просрочените задължения на Мелничен комбинат,
София по зърнения заем, който му бе отпуснат през 1997 г. с държавна
гаранция. Сделката бе сключена във вторник - 24 ноември 1998
г., след като 55% от акциите на мелничния комбинат бяха продадени
на Крапс Мел. Така ДФРР се превърна в пряк кредитор
на приватизираното предприятие. Фондът се договори с ръководството
му заемът да бъде погасен до края на следващата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във