Банкеръ Daily

Общество и политика

Със 73 млн. лв. държавата ще намалява безработицата

Правителството прие Националния план за действие по заетостта за 2020 г. В него се предвижда почти 13 000 безработни да започнат работа по програми, а над 11 000 лица да бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Предвидени са средства за обучение на 1200 заети лица в средни и малки предприятия.

Финансирането на заложените в Националния план дейности ще бъде в рамките на утвърдените средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда - общо 73 млн. лв.

Очаква се коефициентът на безработица да се понижи с до 4.1 %, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 75%.

Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата, която от началото на 2020 г. е 610 лева при пълен работен ден. При осигуряване на работа на безработни с висше образование ще се субсидират 550 лв., както и дължимите осигуровки. Останалата част от трудовото възнаграждение ще се осигурява от работодателя.

Повишават се и средствата за започване на самостоятелна стопанска дейност от безработни лица, регистрирали микро предприятие. Те ще могат да получат до 4000 лв. съобразно одобрения бизнес проект, което е с 1500 лв. повече в сравнение с предходната година.

От тази година се предвижда да се увеличи трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма "Старт на кариерата" (от 650 лв. на 700 лв.); на младежките медиатори към общините (от 680 лв. на 730 лв.); на психолозите и мениджърите на случай (от 700 лв. на 750 лв.); на ромските медиатори със средно образование (от 600 лв. на 650 лв.); на ромските медиатори с висше образование (от 650 лв. на 700 лв.) по програма "Активиране на неактивни лица".

През тази година ще започне и изпълнението на Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда". Програмата ще осигури заетост на 2400 безработни като домашни помощници. Финансирането е в размер над 16 млн. лв.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във