Банкеръ Daily

Най-после България оглави европейска класация:

Със 119 "висящи" наказателни процедури сме недосегаеми!

В четвъртък (23 септември) България получи от Брюксел едно предупредително писмо и три мотивирани становища за допуснати нарушения при спазване на европейското законодателство. Според общностното право, мотивираното становище е втора фаза на наказателната процедура, след което - ако до два месеца не рапортуваме, че сме предприели необходимите мерки или Брюксел не ги одобри - Еврокомисията има право да ни съди и осъди. Първият етап на наказателната процедура е предупредителното писмо, като срокът за удовлетворителна реакция също е двумесечен.

Никак не звучи патриотично, но за 30 години дори дебели талпи от варен бук щяха да проумеят, че следствените, обвиняемите и подсъдимите по наказателни дела имат право да знаят за какво са погнати, имат право на адвокат във всички етапи на производството и имат право да безплатен защитник, ако нямат възможност да си наемат платен "такъв".

В случая нарушението е, че парламентът и правителството не са гарантирали правилното транспониране на евронормативите за правото на информация по наказателни дела. И по-специално - една директива от 2012 г., гарантираща тези права на всички, които са подложени на наказателни преследвания. А най-унизителното е, че България е длъжна да гарантира спазването на тези права от... средата на миналия век, когато сме подписали и ратифицирали Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и основните свободи. Или преди 30 години, когато ратифицираме със закон Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

Във второто мотивирано становище Европейската комисия призовава България да предоставя информация за предварителните си оценки на рисковете от наводнения и при необходимост - да ги обновява.

Третото мотивирано становище също е посветено на страховито "брадясал" проблем. Става дума за това, че държавата търпи българските производители на минерална и изворна вода да не спазват едно основно европейско правило: на всеки етикет ясно и еднозначно да е посочено името на извора и на пазара да се пуска вода от един извор, разфасована в бутилки с различни етикети.

Колкото до предупредителното писмо, съдържанието му "уведомява" българската държава, че все още не е започнала да издава новия вид разрешителни за пребиваване на граждани от страни извън ЕС. Целта на това изискване е да се уеднаквят процедурите и документацията в Общността спрямо гражданите от трети държави, въведени през 2017 г. с цел предотвратяване на фалшификации. Казано накратко - новите разрешителни имат подобрена сигурност, основаваща се на биометричните данни, а държавите членки на ЕС са поели ангажимента за въвеждането им от 10 юли 2020-а. Така че България усърдно се размотава вече година и два месеца...

 

Целофанът Му се размириса! 

Помним нали? В началото на 2003 г. тогавашният главен секретар на МВР ген. Бойко Борисов публично обеща, че няма да влиза в голямата политика, защото българският й вариант бил лайно в целофан. Две години по-късно той забрави за тази своя декларация, стана за малко кмет на София и за дълго - министър-председател на България. 

Съвсем логично, през всичките тези 16 г. в голямата политика, Той така и отвори приказка за това как се чувства насред целофана. И, ако се чувства добре - какво точно е направил, че въздухът във вътрешността да е свеж като пролетен алпийски ветрец.

Е, от една година насам истината по въпроса лъсва и с помощта на побратимите в Брюксел. В края на август ЕК огласи годишния си доклад за прилагането на европейското право и посочи България като първенец по нарушения за 2020-а: 41 нови наказателни процедури, 78 неприключени наказателни процедури, 100 регистрирани нови жалби срещу България.

Най-много (10 бр.) са процедурите в сектор "Мобилност и транспорт", на второ място - с по 7 наказателни процедури - са секторите "Околна среда" и "Енергетика", на трето място - с 4 процедури - е сектор "Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП (малки и средни предприятия)".

Златната среда е окупирана - с по 3 процедури - от традиционно проблемните сектори "Правосъдие, основни права и гражданство", "Здравеопазване и безопасност на храните", "Миграция и вътрешни работи".

А на опашката - с по една-две процедури - са сегментите "Финансовата стабилност на страната се окичи с две наказателни процедури, а по една процедура заслужиха секторите "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" и "Съобщителни мрежи, съдържание и технологии".

С незначителни размествания, "висящите" 78 наказателни процедури очертават същата картинка. На първо място е сектор "Околна среда" - с 18 продължаващи процедури, на второ място е "Транспорт" - с 14 процедури, на трето място - с 11 процедури - вътрешният пазар и злощастните малки и средни предприятия, на четвърто място - с по 9 процедури - са секторите "Енергетика", "Правосъдие" и "Миграция".

Какво би могло да ни се случи в най-скоро време? Казано вкратце - да си платим масрафа така, че през следващите няколко години нито един лидер на управляваща партия да не посмее да се прави на тарикат: през 2019 г. България бе глобена със 77 млн. евро заради произвол в сектор "Енергетика".

Ами, ако същата съдба ни споходи по още 15-20 процедури, изпратени за окончателна "благословия" в Съда на Европейския съюз в Люксембург?

Facebook logo
Бъдете с нас и във