Банкеръ Weekly

Общество и политика

Съюзът скрои единния патент

След повече от тридесет години умуване и преговори европейските изобретатели най-сетне ще могат да получават единен европейски патент. Новият режим ще намали с 80% разходите за регистриране на изобретения в общността, което го прави по-конкурентоспособен в сравнение с правилата в САЩ и Япония.


Европейският парламент одобри с три отделни гласувания законодателния пакет, регламентиращ единния патент, езиковия режим и единния патентен съд. Европатентът ще е по-евтин и по-ефективен от сегашните системи за защита на изобретенията на физически лица и компании. Освен това ще бъде осигурена автоматично единна патентна защита в 25 държави членки на общността (без Испания и Италия), намаляване на разходите за фирмите, а оттам и повишаване на тяхната конкурентоспособност. Когато новият режим влезе в сила, единният патент може да струва само 4725 евро, в сравнение с необходимите днес средно 36 000 евро.


Всеки изобретател в бъдеще ще е в състояние да подаде заявление към Европейската патентна организация (ЕПО) за европейски патент, валиден в 25 страни на съюза. Патентите ще са достъпни на английски, френски и немски език, като съответно и кандидатурите трябва да бъдат подавани на един от трите езика или придружени от превод. Парламентът гласува разходите за преводи да се възстановяват напълно за малките и средните предприятия, организациите с нестопанска цел, университетите и публичните научноизследователски организации. Таксите за подновяване пък, които представляват съществен дял от общите разходи, ще се определят, като се вземат предвид специфичните нужди на малките дружества.


Международното споразумение за създаване на единен съд за патентите ще влезе в сила на 1 януари 2014-а или след като тринадесет държави членки го ратифицират, при условие че Великобритания, Франция и Германия са сред тях. Намеренията са другите два закона да влязат в сила от същата дата. Испания и Италия в момента са извън новия режим, но могат да се присъединят към него по всяко време.

Facebook logo
Бъдете с нас и във