Банкеръ Daily

Общество и политика

Съюзът на юристите настоява ГЕРБ да се откаже от амбициите си за нова конституция

Проектът за нова конституция, внесен от 127 депутати, да бъде оттеглен. За това призова Съюзът на юристите в България (СЮБ) в отворено писмо, адресирано до медиите, председателя на парламента и вицепремиера.

От Съюза на юристите изтъкват, че в разработването на действащата конституция са участвали най-високо ценените ни и ерудирани юристи, като проф. Александър Янков, проф. Живко Сталев, проф. Кино Лазаров, Петър Корнажев, Христо Данов, Гиньо Ганев и др., целият състав на Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (тогава единствен) и Института за държавата и правото на БАН. В писмото се подчертава, че на тези имена трудно може да се противопостави екипът на Данаил Кирилов и преговарящият състав на ГЕРБ.

Публикуваме пълния текст на становището:

Основата на правовата държава и гарант за правата и свободите на българските граждани е Конституцията на Република България. Тя е основен закон, чиято стабилност и устойчивост е показател за наличието на демокрация. В развитите демократични държави се наблюдават дълголетно действащи конституции (напр. САЩ – над 200 години, Белгия, Нидерландия и други). В бившите социалистически държави в Европа също се установява наличие на стабилност на основните им закони.

За приемането на нова конституция е необходимо да е налице промяна на формата на държавно устройство или държавно управление, или съществена промяна на обществените отношения, вследствие на дълбоки социални и структурни промени.

В предложения и вече скоростно внесен проект за нова Конституция на Република България няма развити подобни кардинални промени. Анализът показва палиативни изменения от компетентността на обикновено Народно събрание и повторение на над 90% от разпоредбите на действащата конституция. Този проект, подписан от депутати, някои без дори да го прочетат, наричайки го - едно „нищо“, първо е разработен в нарушение на конституционни изисквания, и на правила и принципи на законодателния процес - напр. в чл. 11 от ЗНА изрично е посочено, че отмяна и приемане на нов закон се допуска само ако промените са многобройни и важни.  

Изготвянето на проект на нова конституция изисква задълбочена оценка на въздействието, както на действащия нормативен акт, така и на проекта; зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност; максимална прозрачност, публичност, участие на обществеността и преди всичко, участие на най-изтъкнатите ни юристи, както от практиката, така и от доктрината.

Известно е, че в разработването на действащата конституция са участвали най-високо ценените ни и ерудирани юристи, като проф. Александър Янков, проф. Живко Сталев, проф. Кино Лазаров, Петър Корнажев, Христо Данов, Гиньо Ганев и др., целият състав на Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (тогава единствен) и Института за държавата и правото на БАН. Очевидно е, че на тези имена трудно може да се противопостави екипът на Данаил Кирилов и преговарящият състав на ГЕРБ.

По проекта за нова конституция изразиха критично мнение редица юристи и организации. В позицията си Българската асоциация по европейско право (БАЕП), с председател Александър Арабаджиев, съдия в Съда на ЕС, заявява, че писането на конституционен текст изисква висш конституционализъм. С перфектна аргументация е посочено, че „…идеята за приемане на изцяло нова конституция подкопава устоите на крехката българска конституционна традиция, изглежда необоснована и неоправдана…“ В подобна посока е и становището по проекта за нова конституция и на Висшия адвокатски съвет. СЮБ категорично подкрепя тези становища.

Изложеното до тук и преобладаващото мнение на юристите налагат извода, че не е налице никакво основание, предпоставки или причини за приемането на изцяло нова конституция.

Предлагаме на 127-те депутати да оттеглят внесения от тях в НС законопроект за нова Конституция на Република България.

Конституцията не може и не трябва да бъде заложник на политически ходове с очакване на дивиденти по време или на политическо оцеляване.

Искаме на всички народни представители и на членовете на Министерския съвет, за пореден (девети) път да напомним, че Република България вече е единствената държава в ЕС, която няма консолидирано законодателство. Тъй като проблемите на правовата държава и върховенството на закона е основното им задължение, се надяваме най-после да изпълнят решението на Бюрото на ВНС от 15.05.1991 г. за създаване на единна система за издаване на консолидирано законодателство чрез систематизиране и кодифициране на нормативните актове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във