Банкеръ Daily

Общество и политика

Съдът пусна листата на "Демократична България" в Стара Загора

Административният съд в Стара Загора отмени отказа на РИК-Стара Загора за допускане на кандидатската листа на "Демократична България" за парламентарните избори. Съдът смята, че решението на СИК е било незаконосъобразно и дава указания на РИК да регистрира листата. Решението на съда е окончателно.

Според РИК – Стара Загора представените на технически носител електронни документи не изпълняват формалните изисквания на чл.255, ал.1 от ИК, поради което и РИК приема, че липсват валидно подписани предложение. В решение № 742-НС от 14.10.2021г. ЦИК приема, че направеният от РИК – Стара Загора извод е правилен вкл. по съображения, че „разпоредбите на Закона за електронния документ и Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета, са неотносими към производството по регистрация на кандидатска листа за участие в избори по изборното законодателство“, тъй като в специалния закон – Изборния кодекс, изрично се уреждат случаите, в които е налице възможност за ползване на електронен подпис. 
Съдът обаче смята, че от приложното поле на ЗЕДЕУУ, уреждащ електронния документ и електронните удостоверителни услуги, са изключени единствено сделките, за които законът изисква квалифицирана писмена форма. "Абсолютно недопустимо е по съображения, че в Изборния кодекс изрично се уреждат случаите, в които е налице възможност за ползване на електронен подпис, по аргумент за противното да се приеме, че във всички останали случаи документи в електронна форма /електронни документи, съдържащи електронни изявления/, не могат да се ползват", отсича Административен съд-Стара Загора.

Следва изводът, че при съставени електронни документи, съдържащи електронни изявления, подписани с КЕП, писмената форма на документа се счита за спазена, при равностойна правна сила на квалифицирания електронен подпис с тази на саморъчния. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във