Банкеръ Weekly

Общество и политика

СЪДЪТ ОТРЯЗА АКЦИОНЕР НА КАПИТАЛБАНК

Софийският районен съд (СРС) отхвърли исковата молба на Роял Флеш ООД - един от акционерите на КАПИТАЛБАНК, срещу БНБ и прекрати гражданско дело N1153 от 1998 година. Мотивът на съда е, че делото е образувано по недопустим иск.


В молбата си до съда от 13 януари тази година адвокатите на руската фирма Роял Флеш ООД подробно описват как дружеството е придобило 33% от акциите на КАПИТАЛБАНК. Това е станало чрез апорт на вземане на фирмата от банката за около 3.6 млрд. лева. Тази сума е част от цялото вземане от КАПИТАЛБАНК - над 6.5 млрд. лв., с което фирмата се сдоби чрез сложни дългово-сконтови операции, подробно описани в предишни броеве на в. БАНКЕРЪ.


На 11 ноември 1997 г. БНБ издаде заповед, в която апортът се определя като неправомерен и нареди сторнирането му. Според адвокатите на Роял Флеш ООД обаче действията на Централната банка са неоснователни и те настояха съдът да потвърди правото на дружеството да направи въпросната апортна вноска в КАПИТАЛБАНК.


Аргументът на районните магистрати да прекратят производството е, че с исковата молба не е предявен и надлежен иск. Освен това от Роял Флеш ООД са поискали СРС да разреши граждански спор, а от изложението в молбата им става ясно, че спорът между руската фирма и БНБ не е нито от граждански, нито от гражданскоправен, а от административен характер.


Тази седмица се очаква Върхоният касационен съд да се произнесе и по обжалваното от КАПИТАЛБАНК решение на Софийския градски съд за обявяването й в несъстоятелност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във