Банкеръ Weekly

Общество и политика

СЪДЪТ ОБЯВИ ФАЛИТА НА АГРОБИЗНЕСБАНК

След повече от година агония АГРОБИЗНЕСБАНК стигна

до логичен завършек на дейността си. В началото на миналата седмица

Пловдивският окръжен съд уважи иска на БНБ и обяви фалита й.

На заседание в края на юни съдиите приеха счетоводната

експертиза на банката, която според общото мнение на ангажираните

с процеса е изготвена изключително професионално. Според експертизата

като начало на несъстоятелността се определя датата 31 декември

1994 година.

На 17 юни миналата година УС на БНБ поиска от съда

откриване на производство по несъстоятелност за банката. В докладна

записка на управление Банков надзор до УС на БНБ като

основен мотив за неплатежоспособността на банката се сочи, че

нейните активи не покриват задълженията й. Към 1 май 1996 г. балансовото

число на кредитната институция е 18 562.653 млн. лева. Редуцирано

с натрупаната към същата дата загуба от 2 638.133 млн. лева, то

остава 15 924.520 млн. лева. Задълженията, изчислени като разлика

между сумата на пасива и собствения капитал, са 18 029.962 млн.

лева. При това положение, съгласно чл.70, ал.2 от действащия тогава

ЗБКД, банката е неплатежоспособна. Според същата докладна записка

качеството на активите непрекъснато се влошава поради това, че

основни длъжници не обслужват кредитите си. Към края на април

1996 г. вземанията на АГРОБИЗНЕСБАНК са 13 144.017 млн. лв. -

от финансови институции са 59.902 млн. лева, а от нефинансови

- 13 084.115 млн. лева. Класифицираните по Наредба N9 кредити

са 8 730.6 млн. лева. От тях само 1.5% са редовни, съмнителните

по група А и Б са 20%, а несъбираемите - 78.5 процента. Според

доклада на Банков надзор значителна част от кредитите

нямат реално обезпечение.

Пред АГРОБИЗНЕСБАНК очевидно нямаше перспектива.

Като се има предвид, че досега отникъде не проявен инвеститорски

интерес към пловдивската кредитна институция, пред синдиците остава

възможността да осребряват актив след актив, за да успеят да върнат

поне част от парите на кредиторите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във