Банкеръ Daily

Общество и политика

Съдии призоваха за оставки представителите си във ВСС

Съдии искат оставките на своите представители в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) – Атанаска Дишева, Олга Керелска, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова, като заявяват, че това ще бъде решаващо за прекратяване на мандата на този съвет, който е претърпял провал в разрешаването на важни за системата въпроси, съобщи правният портал "Лекс.бг".

Обръщаме се към Вас като към наши колеги, които не са забравили, че същинското им професионално предназначение продължава да бъде съдийската работа и предстои да се върнат да разглеждат дела в съдилищата. Надяваме се да ни разберете правилно, без да търсите основания за персонална обида или конфронтация.

Провалът на кадровия орган на съдебната власт, в който сме Ви гласували доверие да участвате, и необходимостта дейността му да бъде преустановена са единствената тема, която стои за обсъждане помежду ни сега.

Убедени сме, че съзнавайки високата си отговорност на представители на съдийската общност, ще подадете оставка. Това ще бъде решаващ акт за прекратяване на мандата на този Висш съдебен съвет, защото администриращ съдебната власт колективен орган, който не включва членове, излъчени от съдиите, е напълно лишен от легитимност и не може да продължи да функционира“, се казва в подписката, започната от съдии от Върховния касационен съд (ВКС) и се разпространява в цялата страна.

Съдиите казва, че провалът на ВСС е очевиден за всички граждани, което на собствено основание уронва доверието в способността на съдебната власт да се самоуправлява и така да гарантира независимостта си и функционирането на конституционния принцип на разделението на властите.

Те изброяват и в какво точно се е провалил този състав на съвета – неспособността за справяне с неравномерната натовареност и развиване на Системата за измерване на натовареността на съдилищата така, че да има практическо приложение и смисъл за всеки магистрат и за управлението на съдийските щатове; провал на атестационната дейност, който стана повод за промяна на закона, което на свой ред е довело до допълнително натоварване на съдиите, които трябва да участват вече в помощни атестационни комисии; крах с конкурсите като тук се отбелязва и „двукратното унижение на Върховния касационен съд“ (отмяната на два конкурса за ВКС), което е достатъчно за оставка; провал с електронното правосъдие и съдебната карта; невъзможността да се защити авторитетът на правосъдието, когато нападките са идвали от управляващата партия, в частност от министъра на правосъдието Данаил Кирилов, и от фигурата с най-голяма оперативна власт в държавата – главния прокурор; провал да се прояви автентична решимост и воля за проверка на твърденията за политическа и/или криминална предрешеност на кадровите решения за назначаване на председатели на съдилища, и не на последно място „провал на Пленума на ВСС да убеди съдиите и обществото, че е способен да разбере какво в действителност означава професионализъм в прокурорската работа и да избере главен прокурор, в чиято компетентност, независимост и нравственост няма съмнение“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във