Банкеръ Daily

Общество и политика

Студентските съвети с искания за обучението в направление "Изкуства"

Общото събрание на Национално представителство на студентските съвети излезе с позиция по отношение на обучението във висшите училища в направление „Изкуства”. Позицията е изпратена до Министъра на образованието и ректорите на висшите училища, в които се обучават студенти в професионално направление "Изкуства". 

Според представителството на студентските съвети, провеждането на обучителен процес с отдалечен достъп в онлайн среда е съотносим към теоретичните дисциплини, но и до голяма степен неудовлетворяващ за практическите и творчески занятия. В хода на обучението с дигитален онлайн характер не е възможно провеждането на обективно и пълноценно предаване и усвояване на знания и умения за осъществяване на художествено-творческата дейност. В тази връзка студентите в съответните висши училища по изкуства срещат изключително големи затруднения при усвояване на необходимите практично-приложни умения, което води до опасността обучението в рамките на този семестър да бъде недостатъчно ефективно и съотносимо на качеството, което следва висшите училища да предлагат.

В позицията се настоява ръководствата на съответните университети да осъществяват активен диалог със студентските съвети за на качеството на обучение в неприсъствена онлайн среда.

Представителството предлага съвместно с университетите да се анализират проведените практически занятия и при необходимост да бъдат организирани допълнителни часове  в реална среда при спазване на съответните мерки за безопасност, в периода на удължаване на семестъра или като допълнителни часове през следващия семестър. Предлага се и пълноценно осъществяване на пропуснатите практически занятия, където това е възможно, Факултетните и катедрени съвети да обявят своевременно решението си за удължаване на летен семестър, както и за провеждането на годишни изпити и конферанси за учебната 2019/2020 година, като периодът на удължаване да не е по-малък от 30 дни.

Според възпитаниците на ВУЗ-овете, студентите трябва да бъдат освободени от заверяване на предметите за летен семестър на учебната 2019/2020 година.

Част от исканията на студентите са и държавните изпити и дипломните защити да бъдат проведени на закрити врати в периода юли-септември 2020 година при спазването на всички противоепидемиологични мерки или да се проведат онлайн - според спецификата на предмета. Изпитите по сценични изкуства да бъдат излъчвани онлайн в определена от университета платформа, както и по социалните канали на учебното заведение а дипломните защити в специалности от изящни и приложни изкуства да бъдат проведени при закрити врати, като проектите да бъдат изложени в онлайн галерия.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във