Банкеръ Weekly

Общество и политика

СТРОИТЕЛЕН СКАНДАЛ СЕ ЗАВИХРИ ОКОЛО ПРИСТАНИЩЕ ЛОМ

Цял куп действащи закони и други нормативни актове загърбва общинската администрация в гр. Лом, за да предостави на местната фирма Кристал М удобен терен за строителство на База за обслужване на кораби - т.е. станция за бункероване на съдовите с леко корабно гориво.


В жалба до Районната инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол в Монтана и до управителя на областта, изпратена от ръководството на Пристанищен комплекс - гр. Лом, на 24.02.1998 г., се настоява за проверка на строеж База за обслужване на кораби. Проверката, извършена на 5 март 1998 г., от своя страна установява грандиозно нарушаване на всички действащи нормативни актове в областта на строителството.


На 25 март 1997 г. община Лом издава скица по молба на местната фирма Кристал М, с която на основание договор за даване под наем на общинско имущество от 18.03.1997 г. ... да се изготви частично кварталнозастроителна разработка (ЧКЗР) и проектна документация за обект База за обслужване на кораби... Строителството ще се извърши при условията на чл. 120 от Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (ППЗТСУ). Скицата е подписана от главния архитект на общината г-жа Карлова.


Според специалисти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, позоваващи се на текстове от Закона за териториално и селищно устройство, такова ЧКЗР се прави само за решаване на остри жилищни нужди или при липса на застроителен план (т.е. когато има само регулация на терен, но все още няма застрояване).


Конкретният случай обаче не отговаря нито на едното, а още по-малко на другото условие: за посочения терен действа одобреният още през 1991 г. застроителен и регулационен план, съгласно който въпросният парцел IV е отреден за сгради на пристанището, на ГУ Митници и на Инфлот. Самият план вече е реализиран, т.е. сградите са изградени. Затова и цитираният в скицата чл. 120 от Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство, предвиждащ т.нар. временно строителство, не върши работа.


Що се отнася до второто основание - остри жилищни нужди, самото наименование на обекта - База за обслужване на кораби, ясно показва несъответствието с него.


Следователно споменатата кварталнозастроителна разработка е измислена в разрез с всякакви правила и норми, за да се създаде уж някакво законно положение за бъдещото строителство.


Но закононарушенията не спират дотук. Самата скица, изготвена на 25 март 1997 г. по молба на Кристал М, всъщност е правена половин година, преди самата фирма да стане наемател на терена. Договорът за наем е сключен с общината на 10.11.1997 г. за срок от 10 години. Самият договор пък влиза в сила със задна дата (!) - от 13.10. 1997 година.


Разработката е одобрена от кмета на община Лом Богомил Колчев на 06.06. 1997 година. Наистина кметът по образование е архитект, но въпреки това да подписва подобни документи има право само главният архитект на общината, коментират специалисти от Държавната инспекция по териториалноустройствен и строителен контрол.


Самото разрешение за строеж - N61 от 25.11. 1997 г., е издадено на субект, който дори и не е собственик на терена! (Според закона право на строеж се разрешава само на собственик на терен или на лице, което е получило такова право) Нещо повече, както личи от посочените факти, през време на всичката тази документално-бюрократична бъркотия въпросната Кристал М не е била дори и наемател!


На 27.06. 1997 г. самата община си присвоява правото на собственост на терена - чрез акт N12 за публична общинска собственост. Което пък означава, че и от гледна точка на собствеността цялата строителна документация преди това е изготвена без никакво правно основание.


В самия акт за общинска собственост е записано част от парцел IV в квартал 20, без някъде да са посочени границите на тази част. В т. 8 от акта са изредени единствено границите на целия парцел.


Всъщност ако се съди по т. 5 от акта, излиза, че парцелът си има и съсобственици - Деспред и Трансимпекс, които дори не са уведомени нито за промяната на собствеността, нито за опитите там да започне строеж!


За капак юристи от Министерството на транспорта твърдят, че парцелът, намиращ се на територията на пристанището, е изключителна държавна, а не общинска собственост!


Като връх на некомпетентността се оценява и самото проектиране - до строителната площадка няма никакъв удобен достъп - на север е р. Дунав, на юг - жп линия, през която няма изграден или дори проектиран жп прелез. А и в близост до обекта е разположен понтон за зареждане на корабите с прясна вода.


От края на 80-те години в района се активизира свлачище и започва укрепване на брега. Според текстовете на Закона за териториално и селищно устройство строителството в свлачищни райони е необходимо да се съгласува с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За целта въпросната Кристал М би трябвало да се обърне с молба за това към Геозащита - Плевен, която пък да изготви предложение за съгласуване. След разглеждане от експертите в министерството подобни предложения се подписват от министъра. Нищо подобно обаче не е направено!


След констатацията на всички посочени нарушения на 13 март 1998 г. Държавната инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол отменя всички издадени строителни документи, спира изпълнението на строежа и сезира областния управител на Монтана за нарушаването на Закона за общинската собственост.


Десет дни по-късно лично кметът на общината (а не фирмата наемател - защо ли?!) изпраща възражение до инспекцията. Между редицата основания кметът е посочил и сумата, която Кристал М е инвестирала до момента - 273 млн. лева. Реална или не, тя обещава, че отсега нататък между кметството в Лом и инспекцията предстои сериозна канонада.


Facebook logo
Бъдете с нас и във