Банкеръ Weekly

Общество и политика

СТОТИЦИ ПРОСПЕКТИ ЗАЛИВАТ КОМИСИЯТА ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА

Министерският съвет прие в началото на миналата седмица наредбата, регистрираща търговете, които ще провежда Центърът за масова приватизация. Тя урежда взаимоотношенията на ЦМП с Агенцията за приватизация и с ресорните министерства и комитети, които ще предлагат дялове за приватизация срещу инвестиционни бонове. Описан е и конкретният механизъм за провеждане на централизираните търгове. С този документ вече изцяло е готова нормативната база за осъществяване на приватизацията с инвестиционни бонове.


Особено важна роля ще играе Междуведомствената комисия към Агенцията за приватизация, в която представители ще имат всички министерства и АП. Нейната основна задача ще бъде да одобрява списъка на дружествата, които ще се разиграват на централизираните търгове, за няколко търга напред. На един централизиран търг ще се предлагат акции минимум за 5 млрд. лева. Според изпълнителния директор на Центъра за масова приватизация Любомир Георгиев повечето от предложените досега предприятия ще участват в търговете едва с 5% от капитала си. В момента се изготвял и списък с предприятия, от които ще бъдат предложени пакети до 34 процента. Г-н Георгиев призна, че няма да е възможно първият централизиран търг да започне в началото на септември, както беше планирано по-рано. Причината е не само че все още не е създадена междуведомствена комисия, но и че липсва готовност за предоставяне на актуална информация за предприятията, които ще бъдат предложени на публиката. Акциите на предприятията ще отговарят на условията за публично предлагане и поради тази причина за тях ще трябва да бъде подготвен проспект. С това ще се занимават ресорното министерство или Агенцията за приватизация и те на свой ред ще предоставят проспекта на Центъра за масова приватизация.


За разлика от първата вълна, сега няма да се използва информация от Националния статистически институт, тя ще се набира директно от фирмите. Гражданите трябва да имат възможност да се запознаят с информацията поне две седмици преди търга. Не трябва да се забравя и фактът, че проспектите, които ще бъдат в съкратен вариант, трябва да имат одобрението на Комисията по ценните книжа и фондовите борси. Това също ще отнеме известно време. Съкратеният проспект няма да се различава съществено от проспектите, които по принцип представят дружествата за борсова търговия. Той ще включва информация за акциите, за разпределението на капитала, описание на търговската дейност на дружеството, както и подробни данни от балансите и отчетите за приходите и разходите. Ще бъде изисквано и подробно изброяване на взетите кредити, на издадените обезпечения в полза на трети лица, сключените застраховки и т.н. Комисията по ценните книжа ще се натовари значително, защото в края на октомври изтича срокът, до който дружествата от първата вълна от масовата приватизация бяха освободени от задължението да подготвят проспект, а те са близо 1000.


Централизираните търгове ще се провеждат по начин, доста по-различен, отколкото по време на първата вълна. Този път няма да се обявява минимална цена, а на основа на направените заявки ще се изчислява средна цена. По нея след това обявилите най-високи оферти ще заплащат заявените акции. Когато заявката надхвърля 10 млн. лв., Центърът за масова приватизация ще изисква предварителен депозит, равен на 5% от сумата. Той ще остане в сметките на ЦМП, ако плащането не бъде извършено. След изчисляването на средната цена и обявяването на спечелилите участниците в търга отново ще трябва да посетят пощите, за да платят, което може да стане по избор с бонове или с реални пари.


Естествено съществува възможността някои от участниците в търга да не харесат постигнатата средна цена и да откажат да платят. Това отваря широко вратите за подаването на чисто спекулативни оферти, които изкуствено да повишават цените. Ако останат непродадени акции, те ще се прехвърлят за следващия търг.


Последните прогнози за стартовата дата на централизирания търг са за края на октомври. Дотогава най-вероятно ще бъде приет окончателно и законът за пенсионните фондове. Имайки предвид, че те ще трябва да бъдат лицензирани от специална агенция, която все още не е създадена, може с голяма вероятност да се твърди, че първите няколко търга ще минат без прякото участие на пенсионни фондове. Никой обаче не им пречи да изкупят предварително бонове, което те правят и сега, и да играят на първите търгове с подставени лица. Единствената загуба е, че няма да могат да използват предвидената преференция, според която притежаваните от тях бонове се умножават по две.

Facebook logo
Бъдете с нас и във