Банкеръ Weekly

Общество и политика

СТОМАНА ИЗЛИЗА ОТ РЕАНИМАЦИЯТА

Обемът на производството на електростомана в Стомана - Перник, през февруари е с 17.6% по висок спрямо предишния месец. Общата продукция за периода е 28 000 тона. Това показват справките на ръководството на дружеството и на българската фирма Еврометал, наемател на основните му цехове, за добив на стомана и прокат. Прогнозите за март са още по-оптимистични и по всичко личи, че пернишкият металургичен гигант започва да се измъква от колапса, в който попадна преди около две години.


Наемният договор между Еврометал, синдиците на комбината и неговото ръководство бе сключен през ноември 1999 г., но едва на 17 януари новите собственици влязоха в цеховете. Още по време на преговорите те обявиха, че ще ги експлоатират заедно с германската компания Метал Трейдърс. Тогава обаче немците поеха ангажимент да отговарят солидарно само за заплащане на месечния наем на въпросните мощности, който бе определен на 72 хил. щ. долара.


Според договора, подписан от Еврометал, фирмата се задължава да закупи наетите цехове за 13.5 млн. щ. долара, при положение че това бъде заложено в

оздравителната програма

одобрена от кредиторите на дружеството. Явно обнадеждени от развитието на събитията в пернишкия комбинат, миналата седмица шефовете на Метал Трейдърс заявиха, че ще участват пряко в неговата частична приватизация. З тази цел до средата на март в България ще бъде регистрирано смесено дружество между Еврометал и чуждестранните им партньори. В интерес на истината те и до сега осигуряваха на българската фирма оборотно финансиране, което от 2 млн. щ. долара през февруари ще нарасне до 4 млн. щ. долара през март. Управителят на Еврометал Людмил Стойков очаква да приключи следващия месец без загуби от производствената дейност, а през април да реализира и печалба. Основание за това дава поскъпването на международните пазари на някои видове стоманена ламарина, произвеждана в Перник.


Изпълнителният директор на Стомана Валентин Бакалов, който отговаря не само за отношенията с частните наематели, но и за съдбата на останалите съпътстващи производства, каза пред БАНКЕРЪ, че 80% от работата по преструктурирането на предприятието вече е свършена. В цеховете, експлоатирани от Еврометал, са преназначени около 2300 души при същите условия на индивидуалните трудови договори. В сателитните звена на комбината работят между 700 и 800 души. С малки изключения съкратените през последните няколко месеца са получили обезщетения, макар и не в пълен размер. Средната сума, изплатена на работник, е около 2000 лв., а остатъкът ще бъде уреден в рамките на оздравителния план. За разлика от наетите от Еврометал, работещите в държавната част на Стомана днес получават до 80% от щатните си заплати.


Проблемът със закъснелите трудови възнаграждения е пряко свързан с успешната продажба на

останалите обособени части

на Стомана. Най-вече оттам ще дойдат парите за погасяване на стари задължения към персонала. Миналата седмица бе удължен срокът на конкурса за закупуването на тринадесет цеха и поделения на комбината. Новата дата за подаване на оферти е 1 март. Синдиците на предприятието Виолета Манолова и Цветан Банков намекнаха, че ще проявят гъвкавост при договарянето на цените. Категоричното условие на ръководството на Стомана обаче е, че ще бъде предпочетена фирмата, която дава най-висока цена и е готова да я плати в брой до месец след приемането на оздравителния план. На практика предложенията за малка приватизация в Стомана ще бъдат одобрени като крайна инстанция от събранието на кредиторите на дружеството. Важно е да се отбележи, че новите собственици на обособени части се задължават да назначат работещите в сателитните звена при същия размер на заплатите им. Но това няма да им попречи да се освободят от излишния персонал.


Ясно е, в крайна сметка, че

ключовият момент

в сделката със Стомана е одобряването на нейната оздравителна програма. Само тогава Еврометал и другите частни предприемачи ще станат пълноправни собственици на избраните от тях парчета от завода, а съкратените металурзи ще получат пълния размер на обезщетенията си. Синдиците на дружеството вярват, че програмата може да се приеме до два месеца. Шефовете на металургичния комбинат вече са събрали екип от висококвалифицирани експерти, които ще подготвят обемистия документ. На 7 март съдът ще обсъжда последните възражения по списъка на приетите вземания на кредитори на дружеството. Най-интересната жалба идва от страна на финансовата компания Хърсев и Ко. Нейните мениджъри твърдят, че Стомана им дължи пари по силата на запис на заповед, издаден навремето от предприятието в полза на ТСБанк и после джиросан на името на Хърсев и Ко. Но според запознати вземането на фирмата на Емил Хърсев вече е прието от синдиците на ТСБанк. И ако е така, той ще трябва да урежда отношенията си с банката, а не със Стомана.


При положение че на 7 март всичко мине гладко, до един месец оздравителният план ще се внесе в съда, а след не повече от 45 дни ще бъде представен и на събранието на кредиторите на дружеството. Манолова и Банков са водили разговори с тях и засега не очакват неприятни изненади.


Все пак

небето над Стомана

далеч не е безоблачно. От два месеца местните синдикати и Еврометал водят преговори за сключване на нов колективен трудов договор между частниците и работещите в наетите звена на комбината. Исканията на синдикалистите са да се запазят повечето социални придобивки, фиксирани в стария договор от 1992 година. От Еврометал пък опонират, че макар и дейността им да е успешна, тя все още не генерира достатъчно печалби, за да бъдат задоволени всички профсъюзни претенции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във