Банкеръ Weekly

Общество и политика

СТОМАНА И ПРОМЕТ СЕ ПРОДАВАТ В РАЗГАРА НА ЛЯТОТО

Готови сме с информационните меморандуми за Стомана АД, Перник, и Промет ЕООД - Бургас. До края на месеца ще излезе и меморандумът за Кремиковци. Това съобщи миналата седмица Майк Митън, представител на WS Atkins Internationl - приватизационният консултант на трите металургични предприятия, чийто подизпълнител е Райфайзен Инвестмънт - България. В края на седмицата в Държавен вестник (бр. 64) излезе обявата за откриване на процедурата по продажбата на 58% от капитала на Стомана и 77% от капитала на Промет. Офертите за тях ще се приемат до 17.30 часа на 17 юли в Агенцията за приватизация. Документите за участие ще струват на кандидатите 500 щ. долара и ще се купуват от WS Atkins, докато депозитът за участие в преговорите ще бъде 100 000 щ. долара, платими по сметка на агенцията. След като се отсеят първите три оферти, ще се пристъпи към преговори с кандидат-купувачите. Но още отсега се знае, че към Промет, Стомана и Кремиковци интерес са проявили над 20 чуждестранни компании.


Според Майк Митън през последните няколко години трите фирми са били принудени да работят при много тежки условия. Имат се предвид сътресенията в икономиката, честите смени в техните ръководства и липсата на достатъчно средства за инвестиции. Заради влошеното състояние на българския пазар на стомана дружествата са изнасяли 3/4 от своята продукция в чужбина. След кризата в Азия обаче търсенето на стомана в този район е намаляло драстично.


Стомана и Промет имат добри активи, но и огромни задължения по ЗУНК и към банки, обявени в несъстоятелност. Двете фирми са близо до банкрута. Кремиковци е в по-различна ситуация. Там проблемът е по-скоро в нивото на риска. Поради огромните си мащаби Кремиковци е изключително сложна фирма, категоричен е приватизационният консултант. Все пак, за разлика от другите две металургични предприятия, на негова територия през последните години са правени и мащабни инвестиции. Една от тях е внедряването на линията за непрекъснато леене, която трябва да заработи през следващата година. Заради тази придобивка Кремиковци дължи на държавата 85 млн. щ. долара по ЗУНК.


Прави впечатление фактът, че преговорите с кандидат-купувачите за трите предприятия ще започнат, преди да е приет законът за преструктуриране на стоманодобива. Очакваше се той да бъде обсъден от парламента преди лятната ваканция на депутатите. Известно е обаче, че в неговия проект е записан текст, според който задълженията на дружествата по ЗУНК ще се трансформират в основен капитал и така държавата ще увеличи дела си в тях за сметка на задълженията им. За въпросните дружества са предложени и данъчни облекчения в рамките на пет години.


Всъщност спорен е въпросът дали е по-добре трите металургични предприятия да бъдат продадени преди или след приемането на закона. Сега съществува възможност Стомана, Промет и Кремиковци да се купят на по-ниска цена, но с условието задълженията по ЗУНК да се платят от новите им собственици. Безспорно, това е едно облекчение за инвеститорите, тъй като падежът на главниците по тези задължения настъпва едва през 2001 година. Ако обаче същите задължения бъдат трансформирани в капитала на държавата, те ще трябва да се платят веднага.

Facebook logo
Бъдете с нас и във