Банкеръ Weekly

Общество и политика

СТОМАНА Е ПРЕД ТРУДЕН ИЗБОР

Синдикалните прояви на
металурзите от Стомана - Перник, вече заглъхнаха,
но след тях остана доста работа за началниците. На 11 февруари
представителите на принципала - Министерството на промишлеността,
заедно с профсъюзите натовариха ръководството на предприятието
да изработи оздравителна програма. Тя трябваше да бъде представена
в министерството след две седмици. Този срок изтече, но поне до
края на миналата седмица документът така и не премина прага на
ведомството. От Стомана твърдят, че програма за оздравяване
все пак има, но от миналия вторник съветът на директорите я обсъжда
точка по точка. Окончателното й приемане беше отложено за петъчното
заседание. Така че през тази седмица промишленото министерство
може би ще прочете какви хапчета са си изписали в Стомана,
докато дойде време за приватизацията.


Както е известно, заедно
с Кремиковци и Промет - Бургас, Стомана
трябва да бъде продадена от английската консултантска фирма WS
Atkins и Райфайзен инвестмънт - България ЕООД. Като
се има предвид, че и трите металургични комбината ще се приватизират
за 18 месеца, а договорите с приватизационния агент бяха подписани
в края на октомври 1997 г., почти сигурно е, че Стомана
ще се лекува поне до края на 1998 година. И нейната рецепта за
лечение с нищо няма да се различава от тези на останалите две
предприятия, написани още в началото на 1997 година. Тогава Кремиковци
и Промет бяха включени в списъка за финансова изолация,
а на Стомана й се размина. Самите предписания за оздравяване
пък са съгласувани с Програмата за преструктуриране на стоманодобива,
която до лятото на тази година се очаква да прерасне в закон.
Затова акцентът в Стомана ще бъде поставен с намаляването
на заетия персонал и отделяне на чистата металургия от съпътстващите
я производства. Получените средства от продажбата на непроизводствените
активи ще послужат за оборотен капитал или за покриване на стари
задължения. Експертите са на мнение, че само по този начин предприятието
ще стане достатъчно атрактивно за потенциалния купувач, който
несъмнено ще е от бранша. А нито един от металургичните гиганти
като Круп, Тисен, Деу или
Самсунг не иска да купува заедно с основното производство
свинекомплекс, магазини за хранителни стоки и т.н.


За да подобри финансовите
си показатели и за да повиши приходите, Стомана се
надява единствено на получаването на международния стандарт за
качество ISO 9000. Този знак ще позволи на предприятието да увеличи
цените на предлаганите изделия до 10 процента.


По три основни показателя
обаче няма как да бъдат направени икономии. Това са разходите
за закупуване на скрап, за електроенергия и природен газ. От 1990
г. металургичният комбинат непрекъснато увеличава тези разходи.
Вярно е, че от 1994 г. насам произведеното количество стомана
също нараства и за 1997 г. то е 606 хил. т годишно. Но в програмата
за преструктуриране на стоманодобива е записано, че занапред пернишкото
предприятие ще произвежда 840 хил. т годишно.


През 1996 г. за тон скрап
Стомана е плащала на вътрешни търговци по 60 щ. долара,
а на чуждестранни - по 111 щ. долара. За 1997 г. цифрите съответно
са 61.6 и 115 щ. долара. За последния месец на миналата година
вътрешната цена на скрапа се е увеличила с 20 долара. Може да
се очаква, че и през цялата 1998 г. цената на старото желязо ще
продължава да расте. Същото се предвижда и за цената на електроенергията
и природния газ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във