Банкеръ Weekly

Общество и политика

СТОЛИЧНАТА БАНКА ЩЕ УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА СИ ДО ЕСЕНТА

Извънредното общо събрание на Столичната общинска

банка, проведено в края на миналата седмица, бе наложено от новия

Закон за банките. Акционерите констатираха, че най-удачната форма

на управление за кредитната институция е двустепенната структура.

Това предопредели и решението за кадрови промени в нейното ръководство.

По предложение на кмета Стефан Софиянски в надзорния съвет бяха

избрани досегашният председател на управителния съвет Любомир

Павлов и Петър Джорински. Начело на надзора ще е Любомир Павлов.

Увеличението на капитала на Столична банка е отложено

за средата на октомври. Акционерите възложиха на ръководството

да разработи и предложи схемата за увеличението. Съгласно излязлата

миналата седмица Наредба N8 на БНБ банките трябва да увеличат

собствения си капитал до 30 юни на 10 млрд. лева. Ръководството

на банката ще направи необходимите постъпки пред БНБ за признаването

на сградата, преотстъпена от Софийската община за апортна вноска.

Експертната оценка на имота е 1.7 млрд. лева. Според Любомир Павлов

въпросът с апортните вноски на новоучредяващи се кредитни институции

е регламентиран, но не е прецизиран подходът за съществуващите

банки.

На събранието бе взето и решение всички общински

фирми да изготвят становище за своето участие в увеличението на

капитала. В досегашната акционерна структура те притежават само

около 3% от капитала в размер на 2.36 млрд. лева. Успоредно с

това до 15 октомври тази година ще бъдат направени и съответните

промени в устава. Акционерите избраха за международен одитор на

банката за 1997 г. Deloitte amp; Touche, които миналата година

завериха баланса й.

Голямо място в дискусиите на общото събрание бе отделено

на кредитната политика на Столична банка в условията на Валутен

борд. Разгледани бяха възможностите за вътрешното кредитиране

на акционерите съобразно сегашното законодателство. Освен регулярните

заеми за Градски транспорт банката е отпуснала кредитна

линия и за Софийски мелници АД. Изпълнителният директор

Ваня Василева уточни, че кредитният портфейл на банката възлиза

на 9.936 млрд. лв., а капиталовата адекватност достигна 119 процента.

Балансовото число вече е 50.454 млрд. лв., натрупаните провизии

са 4.304 млрд. лева, а реализираната печалба е 159 млн. лева.

Разработва се схема и за бъдещо безкасово разплащане

между граждани и общински фирми, както и със софийските поделения

на НЕК, ВиК и Топлофикация. Предстои изграждането

на 24 клона на територията на София, като още в началото на следващия

месец ще бъде открит третият клон на банката в центъра на столицата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във