Банкеръ Daily

Общество и политика

Стокообменът ни със Северна Македония е на прага на милиард евро

Заместник-министърът на външните работи Велислава Петрова и посланик Агнеза Руси Поповска.

Нов посланик ще представлява Република Северна Македония у нас. Агнеза Руси Поповска вече връчи копия от акредитивните си писма на заместник-министъра на външните работи Велислава Петрова.

След един твърде дълъг период този дефицит в двустранния дипломатически диалог е преодолян и Северна Македония вече има извънреден и пълномощен посланик в София. Заместник-министърът на външните работи Велислава Петрова е изразила надежда, че това ще допринесе за задълбочаване на добросъседските отношения.

България подкрепя европейската интеграция на Северна Македония. Същевременно с това е необходимо да се положат последователни усилия за възстановяване на доверието и изграждане на искрена позитивна атмосфера в двустранния диалог. От изключително значение е постигнатите договорености да намерят изражение в реални резултати.

Посланик Руси Поповска е определила последните развития в двустранния диалог като нова страница в отношенията на България и Северна Македония.

В хода на разговора е изразено съгласие, че наред с напредъка на политическо ниво, от интерес за гражданите над двете страни ще бъде постигането на  осезаеми резултати в секторното сътрудничество.

Въпреки политическото напрежение в отношенията между двете съседни страни,

двустранната търговия се развива добре, като тя расте през последните години. 

През 2021 г. отчитаме повишение в стокообмена с 28.6 на сто до 949.8 млн. евро спрямо пандемичната 2020-а. Увеличението при износа е още по-голямо - с 32.6 на сто, и е в размер на 577.3 млн. евро. Ръст има и във вноса - с 22.9 на сто, и той вече е на стойност 372.4 млн. лева. Търговското салдо остава положително за България, като е нараснало с 54.6% и възлиза на 204.9 млн. евро през миналата година.

Водещи стоки в българския експорт са: електрическа енергия с дял от 20.4%, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите, отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана, необработено олово, нефтен газ и други газообразни въглеводороди, слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, необработен цинк, пръти от желязо или от нелегирани стомани, плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали. 

В импорта преобладават оловни, медни и цинкови руди и техните концентрати, плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани, пластмасови тръби и маркучи и техните  принадлежности, електрическа енергия, сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн,  жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани  електрически  проводници, отпадъци и отломки от мед. 

Перспективни стоки за износ за Република Северна Македония са изделията с висока добавена стойност като компютърни елементи и възли, електротехнически материали и компоненти, електроенергетично оборудване, машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост (месопреработване, млекопреработвателна промишленост, винарство), транспортни средства (автобуси, трактори, леки коли). Стабилни по отношение на износа остават електроенергията и нефтените продукти.

Вносът в съседната страна, не само към България, се състои основно от стоки с ниска степен на обработка – суровини (руди и концентрати на цветни метали – цинк, олово и мед), металургични изделия – валцувани продукти от желязо и стомана, метални отпадъци (скрап), селскостопански продукти.

Българската страна е заинтересована от разширяването на деловите контакти между туроператорите от двете страни, с цел увеличаването на туристопотока между Република Северна Македония и България. Гражданите й пътуват безвизово за България, като преди пандемията над половин милион македонци са посещавали страната ни. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във