Банкеръ Weekly

Общество и политика

СРЕД НАШИТЕ КЛИЕНТИ СА ЗНАЧИМИ БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Божидар Аршинков, ръководител сектор Dun Bradstreet Information Services - България


Г-н Аршинков, какво кара Dun Bradstreet да работи в България вече повече от две години?


- Dun Bradstreet е уникална компания в световен мащаб. Ние сме една от най-големите фирми за делова информация и единствената глобална агенция за кредитни справки. Dun Bradstreet проучва фирми в над 200 държави и съвсем естествено нашите клиенти да изискват от нас доклади за конкретни български фирми. Истината е, че интересът към проучването на български фирми от чужбина е много по-голям, отколкото обратният процес.


Искате да кажете, че българските бизнесмени не желаят да знаят предварително качествата и уменията на евентуалните си чуждестранни контрагенти?


- Не, нещата не стоят точно така. Ние, българите, все още нямаме онази пазарна култура, която е така характерна на Запад. Там всеки, който иска да прави бизнес, предварително проучва своя партньор - как той изпълнява задълженията си, дали навреме погасява кредитите си към банките, какво ниво на платежоспособност има в момента, дали е коректен, или е обект на предявени съдебни вземания и търговски спорове. В България твърде често при сделки с чуждестранни фирми нещата се правят слепешком. В най-голяма степен се разчита на предишен опит и изградени взаимоотношения, но често рутината не води до ефективност.


Какви услуги предлагате на клиентите си?


- Ние предлагаме систематизирана и стандартна правна, маркетингова и финансово-счетоводна информация за отделни конкретни фирми, както и обобщени икономически анализи. В тази връзка е необходимо едно малко уточнение - в нашите бази данни има публично достъпни данни и информация с уточнен произход - това са счетоводните баланси, отчети за приходи и разходи, кредитни и правни справки и т.н. Ние не сме одитори и не извършваме одиторски проверки за състоянието на проучваната компания. Ние разчитаме на информация, получавана по официален път, на информация, получена от конкретните фирми, които са обект на проучване, както и от местните кореспонденти на Dun Bradstreet, пръснати по целия свят.


Не стеснява ли това кръга от информация, която можете да предоставите на клиента?


- Не, в никакъв случай. Не можете да си представите колко факти и събития са реално публично достояние. В това отношение конкретно за България ние разчитаме изключително много и на публикациите в пресата. Стараем се да въвеждаме поне малко подреденост в съвременното море от хаос, към което все повече се стреми международният бизнес.


Как оценявате спецификата на вашата дейност в България?


- Все още имаме проблеми в събирането на информация за български фирми по поръчка на други български компании. Това е така, защото невинаги публичната информация е най-интересната за тях. Друг проблем е липсата на стандарт при предоставяне на каквато й да било информация. Погледнато отстрани, в счетоводството има регламентирани принципи, но знаете как е у нас - невинаги един заверен баланс е пълноценен информационен източник, да не говорим за връзката му с реалното финансово състояние на фирмата. А и не трябва да забравяме, че всяка страна има собствена специфика и невинаги е възможно за получиш реални финансови данни за фирма, регистрирана в Австрия, Финландия или дори в Япония. Въпреки че е трудно да обновяваме нашата база данни, като цяло бизнессредата в България ме кара да бъда оптимист и съм сигурен, че нещата лека-полека ще си дойдат на мястото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във