Банкеръ Daily

Общество и политика

Спрян е строежът на незаконен хотел на плаж "Бутамята"

След сезиране на Върховната административна прокуратура и установени нарушения от Министерството на околната среда и Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е спряно строителството на хотел над плаж "Бутамята".

В средата на юли 2021 г. във ВАП е образувана преписка по информация в медиите, касаеща строителство на хотел на първа линия над плаж „Бутамята“ в село Синеморец. В публикацията се споменава, че построеният хотел е незаконен, тъй като на мястото е одобрен строеж на три вили. Въз основа на тази информация и засягането на обществен интерес, държавното обвинение сезира министъра на околната среда и водите и началника на ДНСК за извършване на проверка за законност на строителството на хотел Блок 1 и Блок 2 в м. “Поляните“, с. Синеморец, община Царево. Тя трябваше да се извърши на място и по документи, предвид компетентността на контролните органи и при съобразяване на техните организационни и ръководни функции по Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и Закона за устройство на територията.

След извършената проверка и от получената във ВАП информация, се установява, че при издаването на разрешението за строеж липсва изискващият се административен акт по ЗООС и ЗБР за изграждане на хотел в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 - защитена зона „Странджа“.

Констатирано е, че така изпълнен строежът е в нарушение на разпоредбите, което го квалифицира като строеж в нарушение. Въз основа на установеното от служители на РДНСК Бургас е съставен констативен акт, с който е образувано административно производство за спиране на строителството. Вече са спрени всички видове строително монтажни работи на обекта, наредено е прекъсването на електрозахранване и е забранен достъпът до строежа, считано от 26 август.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във