Банкеръ Weekly

Общество и политика

СПРАВКА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ОТ ДФРР, ?34 ОТ ЗДБ 1997 Г. (КЪМ 25 АПРИЛ 1998 Г.)

Фирма Банка Налично количество на склад (тон) Количество до момента (според договорите и прим. цена 290 хил. лв.(т) Размер на издадената гаранция (в млрд. лв.) Усвоен размер (в хил. лв.) Размер на обслужения кредит Главница в просрочие Събрана главница %


1. Камел ЕАД, Каварна ЕКСПРЕСБАНК 23 480 35 841 т 7.65 6 816 200 2 136 001 000 - 31.34


ЦКБ 1944 3452 т 1 996 303 435 467 000 - 43.55


БИОХИМ 3417 5771 т 1.5 1 499 428 700 758 000 298 666 000 46.74


2. Победа ЕООД, Търговище ХЕБРОС 5790 6572 т 2.2 1 913 366 227 966 000 - 10.36


3. Гергана ЕАД, Харманли ХЕБРОС 6676 8684 т 2.5 2 500 000 654 500 000 0 26.18


4. Лом ЕООД, Лом ДСК 3158 4828 т 1.4 1 400 000 508 343 000 31 657 179 36.31


5. Златоклас ЕООД, Самуил ДСК 9432 9977 т 4 2 893 323 470 134 000 621 274 270 16.25


6. Големи български мелници ЕАД, Бургас ОББ 20 403 41 600 т 12 12 000 000 5 981 000 000 1 947 000 000 49.84


7. Валц ЕООД, Полски Тръмбеш ОББ 8700 11 724 т 3.4 3 143 463 719 455 473 998 057 000 21.16


8. Първи май ЕАД, Силистра ХЕБРОС 4933 8929 т 2.5 2 500 000 983 000 000 - 39.32


9. Янтра ЕООД, Севлиево ЦКБ 4207 7927 т 1.5 1 568 600 688 600 000 0 45.91


10. Струма'91 ЕАД, Радомир ОББ 1004 1724 т 0.5 493 178 207 130 000 50 000 000 41.43


11. Мелничен комбинат ЕАД, София СОБ 5172 34 483 т 10 10 000 000 8 500 000 000 0 85.00


ЦКБ 8000 20 971 т 2 6 650 630 6 500 019 000 0 97.74


БУЛБАНК 20 785 33 898 т 10 10 000 000 5 100 000 000 0 51.00


12. Стара мелница ЕООД, София БУЛБАНК 16 327 26 397 т 6 7 113 681 3 232 000 000 0 53.87


13. Загоре ЕАД, Стара Загора БУЛБАНК 6723 19 100 т 4 4 000 000 2 956 000 000 0 73.90


14. Дунав ЕАД, Свищов ХЕБРОС 3673 9676 т 2.4 2 400 000 850 093 000 0 35.42


15. Зърнени храни ЕООД, Любимец ОББ 10 562 10 345 т 3 3 000 000 234 400 000 1 289 000 000 7.81


16. Зърнени храни ЕООД, Хасково БУЛБАНК 11 915 22 447 т 5 5 162 989 2 058 000 000 0 41.16


17. Първи май ЕАД, Чирпан ЦКБ 2080 3300 т 1 1 000 000 395 037 000 0 39.50


ДСК 7293 7931 т 2 2 300 000 326 000 000 493 000 000 16.30


18. Мелор ЕАД, Пазарджик ОББ 2226 5172 т 1.5 1 500 000 820 000 000 0 54.67


ЦКБ 4452 5062 т 1.5 1 500 000 772 048 000 0 51.47


19. Зърнени храни ЕАД, Силистра ОББ 0 6897 т 2 2 000 000 2 000 000 000 0 100.00


ХЕБРОС 2236 8735 т 2.5 2 500 000 1 890 000 000 0 75.60


ЕКСПРЕСБАНК 6469 22 009 т 6 6 000 632 4 241 000 000 0 70.68


20. Зърнени храни ЕАД, София ДСК - 343 405 т 99 589


Балчик 31 383 32 020 т - 9 285 863 1 953 856 521 446 143 479 21.00


Велико Търново 17 640 30 665 т - 8 892 861 4 064 152 886 528 708 000 46.00


Варна 126 922 126 668 т - 36 733 796 4 759 126 819 6 670 873 181 13.00


Видин 11 652 14 102 т - 4 089 448 1 010 000 000 630 000 000 25.00


Враца 20 953 20 282 т - 5 881 668 738 436 089 943 232 317 13.00


Ловеч 4348 10 551 т - 3 059 772 1 074 849 000 63 851 000 35.00


Плевен 20 779 24 088 т - 6 985 563 2 012 438 000 2 487 562 000 29.00


Първомай 7555 7797 т - 2 261 185 222 929 415 847 070 585 10.00


Русе 16 832 18 786 т - 5 448 000 950 000 000 860 000 000 17.00


София (Силистра) 6718 6546 т - 1 898 276 305 355 000 0 16.00


Шумен 23 358 22 031 т - 6 389 077 1 210 677 024 0 19.00


Ямбол 25 389 29 873 т - 8 663 151 1 777 401 000 1 222 599 000 21.00


Попово ХЕБРОС 13 741 18 880 т 5.4 5 400 000 1 470 000 000 0 27.22


Разград ХЕБРОС 11 670 14 843 т 4.4 3 982 000 1 027 830 000 0 25.82


21. Мелница ЕАД, Нова Загора ЦКБ 6978 11 027 т 3 3 000 000 922 985 000 0 30.77


Всичко: 546 975 211 439 214 822 453 77 086 988 227 20 429 194 011

Facebook logo
Бъдете с нас и във