Банкеръ Weekly

Общество и политика

СПОРАЗУМЕНИЕТО БАЛКАНБАНК - ДИСКОНТОВА КЪЩА - НИЗ ОТ СЛОЖНИ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ

Най-изявените длъжници
на несъстоятелната БАЛКАНБАНК от структурата на Мултигруп
са Дисконтова къща, Болкан машинъри, Балканагро
и Балканмилк. С това обаче списъкът не се изчерпва.
Според синдиците на банката, със сигурност може да се каже, че
задълженията на фирми, свързани с Мултигруп, представляват
около 20% от всички задължения към БАЛКАНБАНК.


Отношенията между БАЛКАНБАНК
и Мултигруп не са от вчера и не са еднозначни. Те
представляват сложна плетеница от взаимни задължения по съвместни
предприятия и дейности, съпроводени по правило с още по-сложна
размяна на финансови инструменти. Нов нюанс в отношенията между
двете институции бе внесен в началото на миналата седмица, когато
вицепрезидентът на Мултигруп Радослав Ненов на редовната
си пресконференция размаха споразумение със синдиците
на БАЛКАНБАНК. При внимателния му прочит става ясно, че структурите
на групировката - Дисконтова къща АД и Индустриал
М АД, попаднали в списъка с кредитните милионери, не са
вече длъжници на фалиралата държавна банка. И в писмо от 21 януари
тази година синдиците на БАЛКАНБАНК - Снежана Башева и доц. Стоян
Стоянов, информират БНБ, че Дисконтова къща и Индустриал
М следва да бъдат заличени от прословутия списък.


Какъв е случаят с Дисконтова
къща? През периода 1994-1995 г. БАЛКАНБАНК сключва шест договора
- четири за доверително управление и два за валутни кредити, благодарение
на които Дисконтова къща задлъжнява към банката с около 21 млн.
щ. долара. По-важното обаче е, че всички тези вземания не са обезпечени.
И както може да се очаква, по тях не е изплатен нито лев. Интересното
в случая е, че нито един от поредицата управители на БАЛКАНБАНК,
наследили Иван Миронов, не е предприел никакви мерки за събирането
на вземанията по тези кредити. И може би защото това е било по-лесно
- през 1996 и 1997 г. всички тези договори са били анексирани.
Щедрата ръка, с която бившият управител на БАЛКАНБАНК Иван Миронов
е раздавал спестяванията на вложителите, всъщност е толерирала
групировката. Дори и при тяхното неизпълнение сключените с банката
договори нямат правноизискуема сила, твърдят синдиците на БАЛКАНБАНК.


Съществен обаче се оказва
фактът, че в договорите съществува клауза, според която ако
Дисконтова къща просрочи погасителните си вноски, дългът се поема
от крайния приемател. А крайният приемател са Болкан
машинъри и две държавни предприятия - Чавдар
- Ботевград, и ЕМТ - Тетевен. По-любопитен е случаят
с Чавдар. Според съществуващата запис на заповед за
8.5 млн. щ. долара, издадена от директора на предприятието и авалирана
от БАЛКАНБАНК, ако дружеството Чавдар се окаже неплатежоспособно,
кредитната институция е задължена да овъзмезди Дисконтова къща.
В другите две предприятия Дисконтова къща се явява в ролята на
пощенска кутия. През нея само преминават средствата, за което
къщата получава съответна комисиона. Според синдиците общо от
тези операции Дисконтова къща е получила скромната сума от 2 млн.
щ. долара.


Разговори на добра
воля


Преговорите за уреждане
на сложните от правна гледна точка отношения между двете страни
се водят от октомври миналата година. Първоначално се преговаря
за установяване на размера на дълга на Дисконтова къща към БАЛКАНБАНК
в чуждестранна валута. Причината е, че юристите на Мултигруп
претендират, основавайки се на тълкувателно решение N2 на Върховния
касационен съд, да върнат предоставената валута по левовата й
равностойност в датата на получаването й. Така според техните
твърдения Дисконтова къща дължи само 3 млн. г. марки. А сметките
на синдиците показват, че действителният дълг е 21 млн. щ. долара.


Те имаха брилянтно
правно аргументирано становище по въпроса, което завършваше с
извода, че Дисконтова къща дължи левовата равностойност,
заяви г-жа Башева. В крайна сметка Дисконтова къща отстъпва, тъй
като е била заинтересована да напусне бързо списъка на кредитните
милионери заради създалото се негативно обществено мнение срещу
тях и срещу групировката като цяло.


Предварителните условия


Споразумението се изготвя
още на 24 ноември миналата година. За да влезе в сила обаче, е
трябвало да бъдат изпълнени три условия. Първото е Дисконтова
къща да открие в Кредитна банка неотменяем акредитив в размер
на 1.7 млн. щ. долара в полза на БАЛКАНБАНК. Той трябва да служи
за гаранция, че фалиралата банка ще си получи парите. Следващото
условие е финансовата къща да издаде запис на заповед в полза
на фалиралата банка за 7 млн. щ. долара. Третото изискване е БАЛКАНБАНК
да получи разрешение от Софийския градски съд да сключи това споразумение.
С определение от 20 декември 1997 г. първи състав по несъстоятелност
на СГС оставя без разглеждане молбата на синдиците. Обяснението
е: съдът намира, че действията на синдиците във връзка с
подписаното споразумение представляват осъществяване на правомощията
им по управление на текущите дела на банката и по събиране на
паричните й вземания.


Доказателство за изпълнените
условия е, че на 21 януари 1998 г. по ликвидационната сметка на
БАЛКАНБАНК, открита в Кредитна банка, постъпват 1.7 млн. щ. долара.
Всъщност това, според синдиците, е размерът на чистата комисиона
на Дисконтова къща от шестте договора с БАЛКАНБАНК за кредити
и за доверително управление. Средствата ще бъдат съответно прехвърлени
от Кредитна банка в особената сметка на фалиралата кредитна институция
в ОББ. А с прехвърлянето на записите на заповед в полза на БАЛКАНБАНК
се осъществи обезпечаване на останалата част от дълга. По силата
на споразумението Дисконтова къща джиросва осем поименни записи
на заповед (без протест) срещу трети лица - техни длъжници. Любопитното
е, че тези ценни книги са гарантирани от Кредитна банка, Балканкар
холдинг и Болкан машинъри. Наличието на тези
записи на заповед дава възможност на синдиците да ги осребрят
в удобен случай. Те вече са поискали разрешение от съда да джиросат
ценните книги или пък да продадат вземания към трети лица.


Благодарение на споразумението
с Дисконтова къща БАЛКАНБАНК е успяла да консолидира дълга си
към ЕМТ - Тетевен. В момента предприятието дължи на
БАЛКАНБАНК около 17 млрд. лева. Тъй като дружеството е обявено
в несъстоятелност, а към него вече е проявен инвеститорски интерес,
в правомощията на синдиците е да продадат своето вземане. Срещу
тази сделка, според офертата на бъдещия купувач, банката ще получи
70% от вземанията си. В другия случай, според оздравителната програма
на тетевенското дружество, БАЛКАНБАНК щеше да получи едва 10 процента.


Освен това със споразумението
се ликвидира задължението на банката към Дисконтова къща по записа
на заповед, издаден от Чавдар за 8.5 млн. щ. долара.
Част от дълга на Дисконтова къща се прехвърли и консолидира в
дълг на Болкан машинъри, коментира Снежана Башева.
Така общата сума на задълженията на това дружество към фалиралата
банка надхвърля 10 млн. щ. долара.


Случаят с Индустриал
М


е идентичен с този на
Дисконтова къща. Дружеството е длъжник на БАЛКАНБАНК с около 6
млн. щ. долара. И тук вземането на банката е напълно необезпечено.
Отгоре на всичко Индустриал М е разполагал само с
един гол офис, без каквито и да е собствени активи.


И тъй като Дисконтова
къща е прехвърлила на БАЛКАНБАНК активи за 28 млн. щ. долара,
т.е. със 7 млн. щ. долара повече, отколкото е вземането на фалиралата
кредитна институция, с този остатък е покрит и дългът на Индустриал
М.


Вариантът Дисконтова къща
да бъде обявена в несъстоятелност


Вероятно е имало и други
варианти за изход, но във всеки един от тях БАЛКАНБАНК не би успяла
да събере дори и част от вземанията си. Ако синдиците бяха пристъпили
към обявяване на Дисконтова къща в несъстоятелност, щеше да им
се наложи да платят огромни съдебни такси и хонорари за адвокати.
Известно е, че съдебната такса е 4% от размера на съдебния иск.


В крайна сметка
се получаваше, че БАЛКАНБАНК ще направи разходи за такси и адвокатски
хонорари за 2.1 млн. долара - толкова, колкото сме събрали като
маса на несъстоятелността. Да не говорим, че те държаха срещу
нас запис на заповед за 8.5 млн. долара, издадена от ботевградската
фирма Чавдар, и авалирана от бившия управител на БАЛКАНБАНК
Иван Миронов, която ни я предявяват и искаха да ги включим в списъка
на кредиторите. В крайна сметка щяхме да получим около 700 хил.
долара на базата на тези вземания - абсолютно нерентабилно от
гледна точка на банката. Още повече че ние нямаме възможност да
заведем никакви дела, защото нямаме пари, за да ги водим. Все
пак Дисконтова къща не е освободена напълно от задълженията си
към БАЛКАНБАНК. В анекс към подписаното споразумение се казва:
В случай че съответното вземане не бъде събрано изцяло до
момента на прекратяване на юридическата личност на длъжника, страната,
прехвърлила вземането, се задължава да прехвърли на другата страна
допълнителни вземания в размер на несъбрания остатък от първоначално
прехвърленото вземане. Това ще рече, че ако кредитната институция
не успее да се удовлетвори от новите си длъжници,
Дисконтова къща ще трябва да доплаща останалата част от несъбраната
сума.


В крайна сметка сложните
операции, с които Мултигруп се опита да изчисти част
от своите задължения, повиши цената на самата банка, тъй като
необезпечените вземания се превърнаха в обезпечени. А както е
известно, една от основните грижи на синдика е да продаде банката
като цяло предприятие.


В края на миналия месец
от продажбата на БАЛКАНБАНК се е заинтересувала германска групировка,
която има интереси в машиностроенето. По този повод от началото
на януари български одитори правят оценка на банката в несъстоятелност.
От нея става ясно, че синдиците са успели да съберат около 3 млн.
щ. долара от свои неизправни длъжници. А от август до края на
декември 1997 г. разходите са намалели с 1.637 млрд. лева. В общия
обем на разходите най-голям дял заемат тези за заплати - близо
35 процента. На второ място са разходите за външни услуги (за
обработка на информацията, за наеми и за застраховки на активите).Предприети мерки срещу
неизправните длъжници на БАЛКАНБАНК


Образувани изпълнителни
дела - 195


Образувани дела за обявяване
в несъстоятелност - 193


Изпълнителни листове по
чл. 327, б.в от ГПК - 36


Покани за доброволно изпълнение
- 40


Уведомяване на прокуратурата
и наказателните органи - 24


Реализиране на движими
вещи (залози) -78


Допълнително обезпечаване
на вземането - 12


Запориране и възбрана
на имущество - 6


Двустранни споразумения
- 10

Facebook logo
Бъдете с нас и във