Банкеръ Weekly

Общество и политика

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ОДОБРЕНИ ЗА СЕРТИФИКАТИ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА БАНКИТЕ

1. БУЛБАНК АД, гр. София


1. Чавдар Костов Кънчев - за член на СД и изпълнителен директор


2. Димитър Николов Атанасов - за член на СД и изпълнителен директор


3. Кирил Ангелов Калинов - за член на СД


4. Кирил Петров Стефанов - за член на СД


5. Венцислав Георгиев Антонов - за член на СД


6. Антон Иванов Салджийски - за член на СД


7. Пламен Василев Орешарски - за член на СД


2. Българска пощенска банка АД, гр. София


1. Владимир Иванов Владимиров - за член на СД и изпълнителен директор


2. Евгени Павлов Тодоров - за член на СД и изпълнителен директор


3. Рени Христова Петкова - за член на СД и изпълнителен директор


4. Петър Стоилов Жотев - за член на СД


5. Христо Христов Друмев - за член на СД


6. Ценка Стефанова Илчева - за член на СД


3. ТБ Биохим АД, гр. София


1. Тенчо Иванов Тенев - за член на УС и изпълнителен директор


2. Красимир Каменов Коев - за член на УС и изпълнителен директор


3. Цветан Петков Цеков - за член на УС и изпълнителен директор


4. Евгени Стефанов Чачев - за член на УС


4. Българо-руска инвестиционна банка АД, гр. София (12.12.1997 г.)


1. Диана Живкова Младенова - за член на УС и изпълнителен директор


2. Владимир Трифонов Пенчев - за член на УС и изпълнителен директор


3. Красимир Тотев Ангарски - за член на УС


4. Нинко Кирилов Нинков - за член на УС


5. ТБ България-инвест АД, гр. София


1. Димитър Георгиев Желев - за член на СД и изпълнителен директор


2. Красен Бончев Киряков - за член на СД и изпълнителен директор


3. Стоян Христов Христов - за член на СД


4. Венцислав Димитров Танчев - за член на СД


5. Росен Колев Димоларов - за член на СД


6. Атанас Славев Табов - за член на СД


7. Таня Илиев Керемидчиева - за член на СД


8. Татяна Йорданова Чонкова - за член на СД


9. Теменуга Ненова Матракчиева - за член на СД


10 Теменуга Иванова Газдова - за член на СД


6. Балканска универсална банка АД, гр. София (4.12.1997 г.)


1. Галина Иванова Ковачева - за член на УС и изпълнителен директор


2. Росен Райнов Керемедчиев - за член на УС и изпълнителен директор


7. Българска инвестиционна банка АД, гр. София (4.12.1997 г.)


1. Пеньо Иванов Хаджиев - за член на УС и изпълнителен директор


8. Българо-американска кредитна банка АД, гр. София


1. Димитър Стоянов Вучев - за член на СД и изпълнителен директор


2. Франк Бауър - за член на СД и изпълнитлен директор


3. Маршал Милър - за член на СД


4. Майкъл Хансбъргър - за член на СД


5. Стефан Уилям Файло - за член на СД


9. Българска търговска и индустриална банка


1. Веселин Райков Ранков - за член на СД и изпълнителен директор


2. Милчо Генов Генов - за член на СД и изпълнителен директор


3. Огнян Любенов Енчев - за член на СД и изпълнителен директор


4. Борис Емилов Халачев - за член на СД


5. Павлин Руменов Неделчев - за член на СД


6. Д-р Владимир Лвович Квинт - за член на СД


10. ЕКСПРЕСБАНК АД, гр. Варна (3.12.1997 г.)


1. Иван Константинов Константинов - за член на УС и изпълнителен директор


2. Мария Стоянова Добрева - за член на УС и изпълнителен директор


3. Димитър Георгиев Пенев - за член на УС и изпълнителен директор


4. Елена Петрова Бакалова - за член на УС


5. Пламен Дечев Дечев - за член на УС


11. ЕВРОБАНК АД, гр. София (12.12.1997 г.)


1. Ян Тушим - за член на СД и изпълнителен директор


2. Роман Фечик - за член на СД


3. Кирил Иванов Бошов - за член на СД


4. Велислав Милков Христов - за член на СД


5. Бисер Парашкевов Митриков - за член на СД


12. Кредитна банка АД, гр. София


1. Милчо Иванов Василев - за член на УС и изпълнителен директор


2. Владимир Асенов Бонев - за член на УС и изпълнителен директор


3. Ивайло Пасков Божков - за член на УС


4. Валентин Ангелов Стоянов - за член на УС


13. Корпоративна търговска банка АД, гр. София (12.12.1997 г.)


1. Венцислав Георгиев Антонов - за член на СД и изпълнителен директор


2. Владислав Анатолиевич Кротов - за член на СД и изпълнителен директор


3. Кирил Ангелов Калинов - за член на СД


4. Владимир Трофимович Корнеенков - за член на СД


5. Александър Пенев Пръвчев - за член на СД


14. ТБ Кредит Експрес АД, София


1. Славка Димитрова Иванова - за член на СД и изпълнителен директор


2. Сашо Симеонов Златарев - за член на СД и изпълнителен директор


3. Стефан Иванов Стефанов - за член на СД


4. Цветанка Донкова Крумова - за член на СД


5. Петър георгиев Цонев - за член на СД


6. Ролф Фликер - за член на СД


7. Христо Пантелеев Константинов - за член на СД


15. Международна ортодоксална банка Свети Никола


1. Цветан Петров Начев - за член на УС и изпълнителен директор


2. Даниела Тодорова Бенева-Минчева - за член на УС и изпълнителен директор


3. Иван Панталеев Димов - за член на УС и изпълнителен директор


4. Горан Стефанов Симеонов - за член на УС


5. Петя Иванова Баракова-Славова - за член на УС


16. Международна банка за търговия и развитие АД, гр. София (4.12.1997 г.)


1. Александър Василев Александров - за член на СД и изпълнителен директор


2. Боян Неделчев Пенков - за член на СД и изпълнителен директор


3. Атанас Радев Радев - за член на СД и изпълнителен директор


4. Красимира Василева Василева - за член на СД


5. Илия Нешев Каранешев - за член на СД


6. Валентин Киров Киров - за член на СД


7. Пламен Евлогиев Бонев - за член на СД


17. Обединена българска банка АД, гр. София (4.12.1997 г.)


1. Стилиян Петков Вътев - за член на СД и изпълнителен директор


2. Радка Иванова Тончева - за член на СД и изпълнителен директор


3. Олег Николов Недялков - за член на СД и изпълнителен директор


4. Чавдар Костов Кънчев - за член на СД


5. Венцислав Георгиев Антонов - за член на СД


6. Майкъл Марк Стентъп - за член на СД


7. Пиер Мелингър - за член на СД


8. Джефри Йън Конър - за член на СД


18. Първа източна международна банка АД, гр. София


1. Анна Димитрова Събева - за член на УС и изпълнителен директор


2. Росица Асенова Тошева - за член на УС и изпълнителен директор


3. Динко Димитров Чалъков - за член на УС


4. Димитър Минков Ламбовски - за член на УС


19. Първа инвестиционна банка АД, гр. София


1. Божидар Григоров - за член на СД и изпълнителен директор


2. Матьо Александров Матеев - за член на СД и изпълнителен директор


3. Мая Любенова Георгиева - за член на СД и изпълнителен директор


4. Николай Драганов Анастасов - за член на СД


20. РАЙФАЙЗЕНБАНК (България) АД, гр. София


1. Дейвид Рае Халстед - за член на СД и изпълнителен директор


2. Дъглас Годфри Драйдън - за член на СД и изпълнителен директор


3. Джон Уйлям Палмрот - за член на СД и изпълнителен директор


21. Столична общинска банка АД, гр. София


1. Ваня Георгиева Василева - за член на УС и изпълнителен директор


2. Васил Петров Василев - за член на УС и изпълнителен директор


3. Кирил Савов Григоров - за член на УС и изпълнителен директор


4. Александър Ангелов Иванов - за член на УС и изпълнителен директор


5. Радка Зиновиева Генова - за член на УС и изпълнителен директор


6. Васил Свиленов Пиралков - за член на УС и изпълнителен директор


7. Катя Костадинова Бушева-Дамянова - за член на УС


8. Владимир Тодоров Христов - за член на УС и изпълнителен директор


9. Христо Иларионов Михайловски - за член на УС


22. ЧПБ Тексим АД, гр. София (12.12.1997 г.)


1. Мария Петрова Видолова - за член на УС и изпълнителен директор


2. Лилия Тодорова Стоева - за член на УС и изпълнителен директор


23. ТРАКИЯБАНК АД, гр. Пловдив


1. Николай Богомилов Мутафов - за член на УС и изпълнителен директор


2. Кирил Димитров Киряков - за член на УС и изпълнителен директор


24. Банка Хеброс АД, гр. Пловдив (12.12.1997 г.)


1. Иван Христов Златарев - за член на УС и изпълнителен директор


2. Георги Енчев Георгиев - за член на УС и изпълнителен директор


3. Стоян Пенев Марков - за член на УС и изпълнителен директор


4. Михаил Димитров Боботанов - за член на УС


5. Красимира Стоянова Райчева - за член на УС


25. Централна кооперативна банка, гр. София


1. Стоян Илиев Александров - за член на СД и изпълнителен директор


2. Юли Тодоров Попов - за член на СД и изпълнителен директор


3. Димитър Иванов Костов - за член на СД и изпълнителен директор


4. Цветан Радоев Василев - за член на СД


5. Панчо Иванов Панчев - за член на СД


6. Илия Костадинов Згуровски - за член на СД


7. Александър Асенов Воденичаров - за член на СД


26. ТБ ЮНИОНБАНК АД, гр. София


1. Емануил Янков Манолов - за член на СД и изпълнителен директор


2. Иван Тотев Радев - за член на СД и изпълнителен директор


3. Емил Иванов Иванов - за член на СД и изпълнителен директор


4. Александър Иванов Алексиев - за член на СД


5. Анна Иванова Аспарухова - за член на СД

Facebook logo
Бъдете с нас и във