Банкеръ Weekly

Общество и политика

СПИРАНЕТО НА БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ СЕ РАЗМИНА


Търговията на свободния пазар на Българска фондова
борса няма да спре от днес, стана ясно в петък, след като Народното
събрание миналата седмица гласува промените в Закона за ценните
книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества. Според досега
действащия текст на закона акциите на дружествата, включени в
програмата за масова приватизация, можеха да се търгуват на свободния
пазар на борсата до 31 октомври 1998 г., без да бъде публикуван
проспект. Новата промяна в закона позволява търговията да се извършва
по този начин до 31 март следващата година. Това само дава нов
срок на дружествата, които искат емисиите им да се търгуват на
борсата, да приготвят проспект. Очакванията на играчите на пазара
са, че не повече от сто компании ще се справят в нужния срок.
Председателят на Комисията по ценните книжа и фондовите борси
доцент Радослав Цончев обяви, че предстоят срещи с директорите
на по-големите фирми, по време на които ще им бъде отговорено
на всички въпроси, свързани с изготвянето на нужните документи.


Българска фондова борса няма намерение да спира търговията
на свободния пазар, заяви Георги Прохаски, председател на съвета
на директорите на БФБ. Причината за това е, че едно такова действие
би било разрушително за капиталовия пазар и би подкопало и без
това неголямото доверие на инвеститорите в него. Именно затова
съветът на директорите на БФБ е имал резервни варианти, чрез които
търговията на свободния пазар да продължи, в случай че промените
в закона не бъдат приети.


Петъчното решение на Народното събрание постави един
много важен въпрос: промените влизат в сила от деня на обнародването
им в Държавен вестник, а то няма как да стане преди
вторник. Това значи, че днес търговията на свободния пазар ще
се извършва в разрез с разпоредбите на закона. Някои от участниците
на пазара изразиха мнение, че дори и БФБ да наруши закона, Комисията
по ценните книжа и фондовите борси няма да бърза да ги санкционира,
за да даде време поправката на закона да влезе в сила. Дори и
да го направи обаче, това няма да доведе до отнемане на лиценза
на единствената фондова борса у нас. Възможно е тържището да не
бъде и глобено, защото законът не предвижда наказание за нарушението
на този параграф.

Facebook logo
Бъдете с нас и във