Банкеръ Daily

Общество и политика

Спекулантите да се наказват със затвор до 3 години и глоба до 10 000 лева, гласува парламентът

S 250 b7c040b8 3a33 4491 bd0f 68c3c7ba133f
S 250 2e715967 9a0b 461a 8fd9 ef626c2fa8cf
S 250 2359c22c 0447 4333 b914 43e61b11c937

Парламентът прие лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 5 хиляди до 10 хиляди лева за спекула с цените на стоките по време на извънредното предложение. С тези текстове се изменя Наказателния кодекс. В момента НК предвижда който продаде стока на завишена цена да се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева. Приетите на второ четене текстове от законопроекта за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. във връзка с разпространението на коронавируса предвиждат по-високи наказания, ако деянието е извършено по време на извънредно положение. Депутатите не приеха идеята на БСП наказанието за повторно нарушение да е затвор до пет години и имуществена санкция за стопанския субект в размер на 10 процента от годишния оборот.

Който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, или невярна информация за разпространението на заразна болест, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и с глоба от 1000 до 10 000 лева, приеха още депутатите. Така парламентът завиши наказанието, което до момента беше до две години затвор. Ако от деянието са настъпили значителни вредни последици, наказанието ще е лишаване от свобода до 5 години и глоба, която беше завишена - от 10 000 до 50 000 лева.

На второ четене отпаднаха предложенията за наказанията за медици, които откажат помощ на болен по време на епидемия, пандемия или извънредно положение.

Парламентът реши, че отпадат изискванията за обществени поръчки при покупка на хигиенни материали, дезинфектанти, лични предпазни средства и медицинска апаратура в условията на извънредно положение. Предвижда се разпоредбите на закона за обществените поръчки да не се прилагат при закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходима за диагностика и лечение на заразените пациенти.

Депутатите решиха аптеките да могат да отпускат лекарства само с рецептурна книжка без рецепта съгласно данните за отпуснати лекарствени продукти в нея от предходни месеци и по ред определен от здравната каса. Действието на приетата мярка ще продължи до два месеца след отмяната на извънредното положение.

Народното събрание гласува и правомощия на министъра на здравеопазването, който със своя заповед ще може да забрани износът на лекарствени продукти в хуманната медицина от територията на България.

Предвидени са и санкции за нарушителите. При установяване на първоначално нарушение се налага глоба в размер 10 хиляди лева и имуществена санкция в размер на 50 хиляди лева, а при повторно извършване на същото нарушение глобата е 20 хил.лева и имуществена санкция от 100 хил. лв. Предвидено е наказателните постановления за констатирани подобни нарушения да се издават от директора на съответната регионална здравна инспекция или от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Сроковете за заплащане, определени в общите условия по Закона за енергетиката, на дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови клиенти, се удължават от 10 на 20 дни. Това реши парламентът с приемането на второ четене на текстове от законопроекта за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. във връзка с разпространението на коронавируса.

Сроковете могат да бъдат променяни с мотивирана заповед на министъра на енергетиката по предложение на Националния оперативен щаб, при отчитане на финансовата стабилност на сектор "Енергетика", с цел гарантира на енергийната сигурност, приеха още депутатите.

Народното събрание прие и текстове, с които по преценка на кметовете на общините и при доказана необходимост, безработните лица, които са регистрирани в "Бюрата по труда", ще могат да полагат обществено полезен труд, свързан с дезинфекция при спазване на санитарно-хигиенните норми.

Депутатите също така решиха по време на извънредното положение да отпадне изискването получаването на семейни помощи да се обвързва с редовното посещаване на детето в детската градина или училище. В приетия текст се посочва, че изискванията за получаване на месечни социални помощи по чл. 2 ал.4 от Закона за социалното подпомагане, не се прилагат.

Срокът на всички месечни семейни помощи, отпуснати на основание чл.7 и чл.8 от Закона за семейните помощи, който изтича от 1 февруари 2020 г. до отмяна на извънредното положение, се удължава служебно до края на месеца, в който е отменено извънредното положение.

Служебно със срок от един месец, след отмяната на извънредното положение, се удължават и сроковете за валидност на издадените заповеди за настаняване в услуги от резидентен тип, които изтичат в периода от 1-ви март до отмяната на извънредното положение.

Народното събрание реши и до три месеца след отмяната на извънредното положение, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, както и кметовете на общините, да нямат право да намаляват или затварят социални услуги поради липса на потребители, с изключение на специализираните институции за деца.

По-рано народните представители промениха името на закона. Новото име е: „Закон за действие по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март“.

Законът забранява посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове и ресторанти, както и в големи търговски центрове големи търговски центрове тип мол. Рестрикциите се отнасят също и за спортни и културни мероприятия. Не се разрешават свиждания в затворите. Спират се и командировките.

Българските граждани, които планират екскурзии зад граница задължително  ще трябва да си правят медицински застраховки.

Парламентът реши още министърът на здравеопазването да може да въвежда още мерки и ограничения, определени в закона за извънредното положение.

Работодателите ще въвеждат възможност за дистанционна работа за служители, а ако това е невъзможно, трябва да осигуряват безопасни и здравословни условия на труд.

Работодателите ще могат да предоставят само платен годишен отпуск на служителите, в размер до една втора от него, без тяхното съгласие.

До отмяната на извънредното положение спират да текат последиците от забавеното плащане на изискуеми дългове като лихви и неустойки. Това се отнася и за предсрочна изискуемост, разваляне на договори и изземване на вещи, приеха още депутатите, гласувайки окончателно текстовете в закона.

Военните ще могат да се включат в прилагане на мерките при извънредно положение, да извършват проверки за самоличност и да спират придвижването до пристигане на МВР. Гласуваните текстове предвиждат още полицаи и пожарникари да полагат извънреден труд, който надхвърля ограниченията на Закона за МВР, но само и единствено след изричното им съгласие.

Преди това депутатите от БСП заявиха категорично, че няма да подкрепят много от предложенията, тъй като те на практика са изцяло нов закон. „Не се предлагат адекватни социални мерки“, заяви лидерката на БСП Корнелия Нинова, която посочи, че недобре обсъдените вчера на правна комисия нови предложения няма да бъдат подкрепени от левицата.

„На практика ние днес гледаме изцяло нов закон, различен от този, който гласувахме на първо чете онзи ден. Изцяло нов закон от заглавието до преходни заключителни разпоредби. Изцяло нов в нарушение на всички процедури, в които следва да работи Народното събрание. Подкрепихме извънредното положение, но не можем да подкрепим хаоса и неадекватните политически, икономически и социални мерки, предвидени в този закон“, категоричен е депутатът от БСП Филип Попов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във