Банкеръ Daily

Общество и политика

Спадът в промишлеността продължава и през февруари

По предварителни данни през февруари 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство остава на равнището от януари 2021 г., сочат данни на Националния статистически институт.

През февруари при календарно изгладения индекс на промишленото производство е отчетен спад от 3.4% спрямо съответния месец на 2020 г.

Месечни изменения
За периода се отчита понижение спрямо предходния месец при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.5%, и в преработващата промишленост - с 1.4%, докато в добивната промишленост е отчетен ръст - с 26.6%.

По-значително намаление в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 10.0%, производството на напитки - с 8.6%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти и производството на лекарствени вещества и продукти - по 7.4%. Съществен ръст е регистриран при: производството, некласифицирано другаде - с 15.8%, производството на тютюневи изделия - с 13.8%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.5%.

Годишни изменения
На годишна база понижение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 4.6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.0%, а добивната промишленост остава без изменение.

Значителен спад в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 43.5%, производството на напитки - с 43.0%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 24.9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 15.8%.

Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 15.3%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 13.9%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 13.3%, производството на електрически съоръжения - със 7.3%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във