Банкеръ Weekly

Общество и политика

СПАДЪТ НА ЦЕНИТЕ НАБЕЛЯЗА ПЪРВИТЕ СИ ЖЕРТВИ


Петима от инвестиционните посредници имат нарушена капиталова адекватност и в момента изготвят оздравителни програми, които трябва да одобри Комисията по ценните книжа и фондовите борси, съобщи нейният председател доцент Радослав Цончев. Причината е, че посредниците са сключили сделки със собствен капитал, които са се оказали неуспешни. Поевтиняването на акциите, започнало още в края на април, най-вероятно ще изостри проблемите на тези дружества, а към тях ще се прибави и по традиция слабата търговия през лятото. Според Радослав Цончев, ако до два месеца оздравителните програми не дадат резултат, може да последва и отнемане на лиценза. Законът за ценните книжа изисква дружествата да съставят оздравителна програма, но не определя в какъв срок тя трябва да даде резултат. Явно комисията е решила, че този срок трябва да бъде два месеца, но вероятно всеки случай ще се разглежда индивидуално. Пак по закон комисията разполага с права да насрочи заседание на управителните или контролните органи на съответното посредническо дружество по определени от нея въпроси.


Другата причина за нарушената капиталова адекватност на петте посредника е фактът, че с част от акциите напоследък не са сключвани сделки на борсата. За ценните книжа, чиято пазарна цена е определена на борсата, се провизират с 25 процента. Когато обаче с тези книжа не се осъществяват сделки, процентът на провизията се качва на 100 процента. Логиката на тази разпоредба е, че книжата не са ликвидни - т.е срещу тях не могат веднага да се получат пари и трябва да бъдат 100% подсигурени.


Кога ще се разберат имената на закъсалите посредници не е много ясно. Комисията може да реши да отнеме лиценз и да поиска от съда производство за ликвидация, но може и да отложи уведомяването на обществеността, ако се налага да се запазят интересите на клиентите на дружеството.


Eдва ли обаче ще се стигне до приемането на крайни мерки. Единият от посредниците вече е възвърнал нормалната си капиталова адекватност, като е увеличил капитала си от 250 млн. на 1 млрд. лева.


През миналата седмица за първи път съветът на директорите на БФБ-София наказа с отстраняване от търговия двама инвестиционни посредници- Юнити инвест и БРИБАНК. Причината са многократни закъснения при приключването на сделки. Нормалният срок да завърши размяната на парите и ценните книжа е три дни, но е възможно закъснение до осем дни. Наказанието се налага след многократни нарушения на осемдневния срок. Закъсненията са допуснати поради грешки в изпращаната до Централния депозитар информация или поради липсата на книжа и пари по обявените сметки. Ръководството на борсата обяви, че и други посредници са извършвали подобни нарушения, но все още не ги е санкционирали.


Комисията е дала лиценз и на още три инвестиционни посредника - Статус инвест, ФК Дарик и Булинвест и компания.


Постигнато е съгласие между Комисията по ценните книжа и Центъра за масова приватизация за съдържанието на съкратения проспект, който ще представят дружествата, за които ще се играе на централизираните търгове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във