Банкеръ Weekly

Общество и политика

SOSIETE GENERALE УКРЕПВА ПОЗИЦИИТЕ СИ

Hambros PLC обяви на 19 декември (петък), че продава
поделението си Hambros Banking Group (една от последните английски
частни банки) на френската Soсiete Generale за 300 млн. бр. паунда
в брой. Сумата е със 17.4 млн. бр. паунда по-висока от нетните
активи на поделението. В дейността на Hambros Banking Group са
включени частно банкиране, корпоративни финанси, операции с облигации,
валутна наличност, търговия с деривативи и международни операции.
Тя притежава и 63-процентен дял в Ruegg Bank. За финансовата 1996
г. оперативният приход от дейността на поделението е бил 166.1
млн. бр. паунда, а оперативната печалба - 9.6 млн. бр. паунда.
Тези резултати се равняват на 3.1% доходност на управляваните
активи.


Hambros PLC задържа 51% дял в Hambros Countrywide
PLC - агент по продажба на недвижимо имущество и дистрибутор на
финансови продукти на дребно; 52% дял в Hambros Insurance
Service Group PLC, която осъществява спомагателни услуги, свързани
с дейността на застрахователите; 44% дял в Guinness Flight Asset
Management - компания за управление на фондове в размер на 9.3
млрд. бр. паунда и 100% от Investment Group, която управлява около
900 млн. бр. паунда частни фондове, включително капитали на Hambros
PLC.


Така присъствието на Hambros като специализирана
търговска банка приключва и компанията съсредоточава усилията
си върху управлението на фондове и продажбата на инвестиционни
и финансови услуги на дребно, т.е. върху активите,
донесли основните доходи на фирмата през последните години.


Hambros започна преглед на банковата си дейност през
ноември 1995 г., след като на 6 юни същата година намали разпределяните
дивиденти с 50% - първото намаление в 156-годишната история на
фирмата. През октомври 1997 г. компанията обяви, че е наела основния
си конкурент Schroders PLC като консултант по евентуалния си ликвидационен
план.


Според специалисти от Merrill Lynch цената от 300
млн. бр. паунда е много добра за Hambros, като се
има предвид, че нетната стойност на продадените активи е 283 млн.
бр. паунда. За сравнение могат да послужат продадените напоследък
BZW и NatWest Markets, първата от които на цена, по-ниска от нетната
стойност на активите й, а втората - с уговорка за плащане на разноски
по преструктуриране. Сделката е твърде изгодна и поради факта,
че бе извършена в момент, неособено подходящ за продажба на банков
бизнес и то непечеливш, какъвто е случаят с Hambros.


Купувачът Societe Generale е един от големите
три кредитори на дребно във Франция, заедно
с държавните Credit Lyonnais и Banque Natiomale de Paris, и осъществява
операции по целия свят. През януари 1997 г. банката стана собственик
на Credit du Nord, банково поделение на Paribas Financial Group.
През октомври 1997 г. Даниел Бутон измести Марк Виено от президентското
място. (В ранната 1995 г. Марк Виено - в качеството си на президент
на Societe Generale, и Мишел Пеберо - президентът на Banque National
de Paris, открито и остро критикуваха спешната правителствена
операция по спасяването на Credit Lyonnais, твърдейки, че акцията
нарушава конкуренцията в банковия сектор).


На пресконференция на 19 декември миналата година
Societe Generale обяви, че тристамилионната й покупка няма да
засегне участието й в търга за френската държавна банка CIC. Амбициите
на Societe Generale на френския банков пазар се запазват, като
основните й интереси са насочени към вътрешните банкови услуги
на дребно и на едро. По думите на главния
й изпълнителен директор управлението на Hambros, което осъществява
операциите с облигации, вероятно ще бъде продадено. Според него
то би имало по-голяма стратегическа стойност за някои други финансови
институции, а не за Societe Generale. Операциите с деривативи
и валутната наличност на двете финансови институции биха могли
да се обединят и да се намалят по размер. В резултат на сделката
очевидно ще има значителни съкращения на работни места,
главно в неоперативните звена, но конкретни цифри не бяха оповестени.


След приключване на продажбата в ранната 1998 г.
част от изпълнителните директори на Hambros, в това число вицепрезидентът
на корпоративните финанси Майкъл Соркин, ще се присъединят към
Societe Generale.


Въпреки че на този етап Hambros смята да задържи
останалия си бизнес, ръководителите му заявиха, че ще търсят
максимален доход за акционерите. Според анализатори това
означава, че продажбата на оставащите части от Hambros са въпрос
на близко бъдеще, тъй като няма друг начин за пълно възмездяване
на акционерите на компанията.


От Societe Generale подчертаха, че частните банкови
операции и корпоративните финанси ще се осъществяват под името
SG Hambros, като наименованието Hambros ще се запази за определен
преходен период. Ще се получи и известно припокриване на операциите
с облигации и с валута, доколкото и двете финансови институции
имат развит бизнес в тези области, но групировката ще може да
спечели от изключително добрата репутация на Hambros в областта
на частното банкерство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във