Банкеръ Weekly

Общество и политика

СОРОС ОТКРИВА ДЕФЕКТИ В МВФ

Световноизвестният финансист Джордж Сорос не изключва
възможността следващата жертва на финансовата криза в Азия да
стане Китай, ако не се вземат мерки за подобряване на системата
за разпределение на международния капитал. Той предлага да се
основе Международна кредитна застрахователна корпорация (сродна
на МВФ институция), която да пречиства и да повишава качеството
на световната кредитна система. Новият официален орган, според
Сорос, трябва да гарантира частните и държавниje международни
кредити срещу скромни такси, като основава преценките си върху
общото количество дължими от съответната страна суми и върху макроикономическите
условия в нея. Сорос смята, че подобна институция би могла да
се създаде само когато международното кредитиране е в състояние
на колапс, а според него периодът в момента е точно такъв.


Без да отрича нуждата от многофункционални институции,
подобни на МВФ в случаите на финансови кризи, Сорос твърди, че
тяхната кредитна политика в момента е неефективна и като цяло
не помага на застрашените азиатски държави. Финансистът отбелязва,
че чрез намесата си МВФ и другите официални кредитори стоварват
цялата тежест и болка от реформите върху кредитополучателите,
а кредиторите остават почти незасегнати просто защото след всяка
криза твърде бързо настъпва свръхекспанзия.


Успешни кризи има, но става все по-трудно да
бъдат управлявани, казва Сорос. Ако обаче се създаде помощната
кредитна институция, тя ще прехвърли част от рисковете и отговорностите
върху раменете на кредиторите, като определи тавани на кредитите,
които ще гарантира, изхождайки от кредитното бреме и от условията
в съответната държава. Всички заинтересовани страни ще имат
възможност за достъп до тези кредити при преференциални лихви
до стойността на гарантираните кредитни тавани. При надхвърлянето
им обаче кредиторите ще трябва да внимават и да си правят сметката.
Подобен подход би направил всяка кредитна експанзия немислима,
като се има предвид, че капиталът на предлаганата международна
институция ще се състои от Специални права на тираж (СПТ). Те
няма да бъдат източник на инфлация, защото ще се използват само
в случаите на неизпълнени от страна на кредитополучателя ангажименти
и ще заместят загубените пари. Сорос подчертава също, че трябва
да се вземат специални мерки, за да не се дава на
подпомаганите правителства неограничена власт при разпореждане
с кредита, защото тя би поощрила корумпираните диктаторски режими.


Според Сорос азиатската финансова криза се е задълбочила
значително повече от собствените му очаквания. Това, което
започна като дребен дисбаланс, прерасна в доста мощен фактор,
заплашващ да погълне не само международния кредит, но и международната
търговия - коментира финансистът. И въпреки че високите
лихвени проценти повишават вероятността от настъпването на световна
дефлация, те са изключително важни за предпазване на валутите
от свободно падане, било то в Хонконгq или в Русия. Сорос намира
доста сходства между кризата в Южна Корея и кризата в Бразилия
от 1982 г., но посочва и една огромна разлика. Корейският дълг
не е държавен, а принадлежи на отделни частни компании, което
прави организирането на колективна намеса на банките трудно постижимо.
Разширяването на кризата би могло да се смекчи чрез съживено международно
кредитиране на по-здрава основа. Ако светът наистина навлиза
в период на дефлация, Международната кредитна застрахователна
корпорация може да изиграе важна роля за ограничаване на отрицателните
й ефекти - посочва в заключение Сорос.

Facebook logo
Бъдете с нас и във