Банкеръ Weekly

Общество и политика

СОЛВЕЙ-СОДИ РЕИНВЕСТИРА ПЕЧАЛБАТА СИ

Солвей-Соди реализира 25.3 млрд. лв. нетна печалба за 1997 година. По време на общото събрание на дружеството, проведено през миналата седмица, бе решено печалбата да бъде реинвестирана в рамките на компанията, а дивиденти да не се раздават. Дружеството ще осъществява инвестиционна програма на обща стойност 120 млрд. лева. Първата фаза от проекта предвижда до края на тази година да бъде пусната нова производствена линия за тежка калцинирана сода с капацитет 400 хил. тона годишно. Друг проект предвижда изграждането на 18 000-тонен силоз за съхранение на готовата продукция. В първата фаза на инвестиционната програма ще бъдат усвоени 45 млрд. лева. В следващите етапи ще се създадат предпоставки производството на тежка калцинирана сода да се увеличи до 1.2 млн. т годишно и да се повиши качеството на продуктите. В момента капацитетът на предприятието е 0.4 млн. т тежка калцинирана сода годишно. Най-голям потребител на тази стока е стъкларската промишленост. За производството на 1 кг стъкло са необходими 230 грама калцинирана сода.


Както е известно, Солвей-Соди е сдружение между Солвей, турското химическо предприятие Шишеджам и Европейската банка за възстановяване и развитие. Бившето държавно предприятие Соди - Девня, бе продадено на Солвей-Соди през април миналата година за 160 млн. щ. долара. Пакетът, който придоби белгийският инвеститор Солвей, представляваше 23.75% от капитала на девненското предприятие. След скандалното общо събрание на дружеството, проведено през юни 1997 г., капиталът на Солвей-Соди бе увеличен от 5.236 млрд. на 6.436 млрд. лева. Недоволството на останалите акционери бе породено от факта, че белгийците поискаха да откупят цялото увеличение от 1.1 млрд. лв. по номиналната стойност на акциите (по 1000 лв. всяка). Освен това Солвей си гласува да плати разсрочено книжата от новата емисия за срок от шест месеца. А според договора по касовата сделка, сключена миналата година, Солвей е платил по 50 щ. долара за една акция. Останалите акционери поискаха белгийските собственици да изкупят новата емисия не по номинал, а на цена, равна поне на 90% от пазарната стойност на акциите, както и да получат право да купят книжа от новата емисия. Най-остро реагираха представителите на приватизационните фондове. След увеличаването на капитала техният дял в капитала на дружеството намаля от 14.78 на 11.8 процента.


По-късно се разбра, че хватката, приложена от Солвей, била разработена в анекс към договора за покупко-продажбата на девненското предприятие, подписан от тогавашния шеф на Агенцията за приватизация Веселин Благоев.


След като капиталът на дружеството бе увеличен, делът на Солвей нарасна от 23.75 на 37 процента. Другите по-големи акционери в девненското дружество - Шишеджам и Европейската банка за възстановяване и развитие, държат съответно 9.4 и 20.6%.


В момента книжата на девненския завод се търгуват на фондовата борса по 24 000 лв. за акция. А през тази година Агенцията за чуждестранни инвестиции обяви Солвей за най-добър чуждестранен инвеститор в България за 1997 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във