Банкеръ Weekly

Общество и политика

СОЛИДАРНОСТ Е ГОТОВА И С РЕГИСТРИРАЦИЯТА НА ФОНДОВЕТЕ

За последната година достигнахме доходност на привлечените в ПОД Солидарност средства около 9.9% на годишна база, съобщи пред в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на дружеството Лалко Дулевски. Почти 100% от средствата са вложени в ДЦК и банкови депозити. Единствената по-екзотична инвестиция е пакет с еврооблигации на софийската община. Близо 50% от средствата на осигурените в пенсионното дружество са вложени в активи, които са деноминирани в евро и долари. Така се ограничава рискът от внезапно обезценяване на националната валута, обясни Лалко Дулевски.


Жалко е, че няма достатъчно добри инструменти, в които да инвестираме средствата си, обясни другият изпълнителен директор Андрей Евтимов. В момента на българския пазар има само нискодоходни инструменти, в които не е рентабилно да се инвестира, или пък високорискови, в които сериозните компании не биха вложили парите си. Надявам се обаче тази тенденция скоро да се промени.


ПОД Солидарност е създаден през юли 1998 година. Сред учредителите му е обединен холдинг Доверие, който в момента притежава 51 процента. През лятото на миналата година акционер в пенсионноосигурителното дружество стана М-Тел трейдинг, която е собственик на 34%, а останалите 15% бяха закупени преди няколко месеца от отъждествяваната с Борислав Дионисиев Електроимпекс. Капиталът на дружеството е 3.2 млн. лв. и е изцяло внесен.


Андрей Евтимов е член на съвета на директорите и изпълнителен директор на Солидарност. Той представя в управлението на компанията интересите на най-големия й собственик - обединен холдинг Доверие. Другият изпълнителен директор и член на борда - Лалко Дулевски не е обвързан пряко с нито един от акционерите и освен с управлението на компанията е ангажиран да преподава в УНСС предмети, свързани със пенсионноосигурителната дейност. Третият член на директорския борд и негов председател е Радосвет Радев, който е и шеф на радио Дарик.


За доверието в пенсионноосигурително дружество Солидарност красноречиво говори фактът, че преждевременно изтеглените вноски са едва 1.4% от активите на компанията, съобщиха мениджърите й. В момента в Солидарност се осигуряват около осем хиляди души. Компанията постоянно разширява дейността си и открива нови представителства в страната. Тя предлага три вида договори - за старост, за инвалидност и наследствена пенсия. До момента преобладаваща част от сключените от Солидарност пенсионни договори са групови, но индивидуални клиенти на компанията също не са малко.


ПОД Солидарност смята да регистрира три от четирите предвидени в закона пенсионноосигурителни фондове. Това решение акционерите на дружеството взеха на проведеното на 6 октомври общо събрание. За момента собствениците на компанията се въздържат от регистрация на пенсионноосигурителен фонд с ваучери, но не е изключено след време да променят решението си, обясни Андрей Евтимов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във