Банкеръ Daily

Общество и политика

Софийският университет прекрати гражданския договор на проф. Михаил Мирчев

Скандалният професор Михаил Мирчев, който се прочу с това, че проповядва расизъм и омраза в своите лекции пред студентите по социология, е отстранен като преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски". 

"Въз основа на установеното от Етичната комисия и всички събрани материали ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков прецени, че е налице достатъчно основание да прекрати гражданския договор на проф. Мирчев", се съобщава в официалния сайт на висшето учебно заведение, като решението е разпространено и в социалните мрежи.

"Софийският университет винаги е бил водеща сила в защита на демократичните и либералните ценности. Той е в постоянно партньорство с ромски и еврейски организации, организатор е на съвместни събития, като отдаването на почит на жертвите на Световния ден на Холокоста, предлага програми, посветени на жените и половете, на интеграцията на малцинствата и на хората със специални потребности, откри единствената специалност „Хебраистика“ в страната и др.

На 18 ноември Общото събрание – върховният колективен орган за управление на Университета, в декларация преутвърди ангажимента на Софийския университет към традициите на взаимното уважение и разбирателство и решително осъди всички послания, които с претенцията да бъдат академични, омаловажават други начини на живот и култури, или под друга форма подриват ценностите на равноправието", уточнява съобщението.

На 11 ноември 2020 г. Студентското общество за равенство се обърна към ректора със сигнал относно „тежките квалификации и реч на омразата на расова и етническа основа в лекциите на проф. М. Мирчев в курса „Социална работа с етно групи“, който той води като хоноруван преподавател във Факултета по науки за образованието и изкуствата. Писмото беше изпратено и до широк кръг адресати и до медиите.

В становището си по случая Етичната комисия изразява мнение, че в писмото на Студентското общество за равенство са налице както основателни твърдения, така и крайни квалификации и преувеличения. Тя обаче не приема твърденията на Студентското общество, че в своите лекции проф. Мирчев „разгръща крайно десни и фашистки теории“, нито че същите са „изпълнени с ксенофобско и антисемитско съдържание“. Комисията също така смята за некоректно вметнатото в сигнала твърдение за „зачестили случаи на преподаватели, защитаващи расистки, фашистки и антисемитски псевдонаучни тези“ и посочва, че през последните четири години, откакто е създадена Комисията, до нея не са подавани такива сигнали.

Въпреки това Етичната комисия открива редица нарушения: на чл. 2 от Етичния кодекс, който се отнася до интелектуалната честност в научната дейност, на чл. 5 - за академичната отговорност в професионалното поведение, която изисква точност и надеждност, както и на чл. 3 "Отношенията в академичната общност се основават на уважение към всяка човешка личност, независимо от нейната актуална позиция, опит и перспективи. В академичната общност са недопустими отношения на зависимост, принуда и дискриминация въз основа на етнически, полови, религиозни, политически и други признаци."

Facebook logo
Бъдете с нас и във