Банкеръ Daily

Общество и политика

Софийският университет отлага кандидатстудентските изпити

Удължава се прекъсването на присъствените в учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ до 29 март включително. Насрочените държавни изпити, защити на дипломни работи, изпити на студенти в задочна форма на обучение и публични защити на дисертации се отлагат. В случаите, когато е невъзможно да бъдат отложени, изпити и защити ще се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство.

Пропуснатите занятия ще бъдат наваксани след възобновяването на присъствените учебни занятия и след изготвянето на нов График на учебния процес.

Отлагат се всички видове студентски практики, включително тези в университетските болници и във външни институции, а започналите практики се прекратяват.

Онлайн приемането на заявления за явяване на изпити в първата кандидатстудентска сесия ще продължи до 30 април, но първата кандидатстудентска сесия се отлага и изпитите по обявения график няма да се провеждат. Новият график ще бъде приет и оповестен допълнително.

Ограничава се до минимум присъствената работа на администрацията. Отменят се всички командировки и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина, включително за мобилност или стажове.

От Алма матер препоръчват всички чуждестранните преподаватели, изследователи, учени, студенти и гости, които вече са в България, да не напускат страната, ако не спазят препоръката договорената мобилност, стаж или посещение се прекратява.

Комуникацията със и между служителите ще се осъществява по телефон или e-mail. В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградите на Университета, след като служителят от охраната получи потвърждение по телефон от съответния служител-преподавател.

Facebook logo
Бъдете с нас и във