Банкеръ Weekly

Общество и политика

СОФАРМА - НА МАСАТА

Агенцията за приватизация откри процедура за приватизация на Софарма АД. За продажба ще бъде предложен пакет от 631620 акции, които представляват 67% от капитала на дружеството. Според регламента цената не може да падне под 38.5 млн. щ. долара. Досега чрез масовата приватизация са раздържавени само 10% от капитала на фармацевтичното предприятие, като предложените акции бяха изкупени още на Първата тръжна сесия. Пет процента са предвидени за реституционни претенции, а 18% - за работниците и служителите.


Крайният срок за подаване на офертите е 2 ноември.


Досега интерес към закупуване на мажоритарния дял от Софарма са изразявали датската компания Нова Нордикс, американската Ели Лили и руската фирма Нитек, но все още не е известно дали този път те ще се включат в наддаването. В приватизацията обаче ще участва работническо-мениджърското дружество, което е в процедура на учредяване.


Проблемите около приватизацията на Софарма АД бяха предизвикани от претенциите на бившето Българското аптекарско кооперативно дружество (БАКД), съществувало до 9 септември 1944 година. То оспорваше 23 хил. кв. м площ и 80% от сградния фонд на предприятието. На 8 февруари 1996 г. кметът на София издава заповед за деактуване на терена, където до 1947 г. се е намирало БАКД, и актуване на действителните собственици въз основа на нотариални актове. Но в спора настъпва обрат - на 29.11.1996 г. тогавашният областен управител Тодор Костадинов издава акт по силата на Закона за държавната собственост, според който теренът е признат за държавна собственост и претенциите на БАКД са обявени за неоснователни.


Софарма АД е едно от апетитните парчета за приватизация, още повече че финансовите му показатели за 1997 г. са добри - продажбите възлизат на 61.8 млрд. лв., а печалбата е 18.802 млн. лева. Активите на дружеството са на стойност 31.5 млрд. лв., регистрираният капитал - 942.7 млн. лева.


Софарма изнася 27.5 на сто от своята продукция в чужбина. Тя е най-голямата българска фармацевтична фирма, специализирана в изследването, производството и пласмента на фармацевтични субстанции и готови лекарствени средства за хуманната медицина у нас. В нейната производствена номенклатура влизат около 400 наименования. За разлика от редица други предприятия Софарма не е длъжник на държавата.


На фармацевтичното дружество се отрази неблагоприятно загубата на руския пазар; продажбите в Западна Европа са незначителни (2 на сто); най-голям е техният дял в източноевропейските страни - 20 на сто, и в централноевропейските - 4 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във